Lektionsförslag

Lektionsförslag

Här hittar du lektionsförslag som visar hur du och dina elever kan använda Landguidens olika verktyg som är ständigt aktuella och uppdaterade.

Idag använder lärare och elever en mängd källor, från läroböcker till dagstidningar och nätforum. I den ofta överväldigande floden av information som möter oss på nätet, är Landguiden en trovärdig och neutral källa.

Om du eller dina elever inte har använt Landguiden tidigare, ger lektionsförslagen en enkel och kunskapshöjande introduktion till hur våra smarta verktyg kan användas som en självklar källa till information, reflektion och fördjupning i skolarbetet. För er som redan använder Landguiden, är lektionsförslagen en resurs som även kan inspirera till nya idéer och möjligheter.

Inspiration och guide
Förslagen till lektionspass och övningar är tänkta som inspiration och en guide. Du kan naturligtvis anpassa dem utifrån egna behov och erfarenheter. Använd hela upplägget eller bara de delmoment som passar bäst för din undervisning och planering.

Varje lektionspass är fristående, men kan förstås kombineras med andra lektionsförslag från Landguiden. I lektionsförslagen tipsar vi också om hur ni kan gå vidare och fördjupa kunskaperna.

Material och genomförande
Enligt lektionsförslagen arbetar eleverna i par eller små grupper. De kan även jobba enskilt, med viss anpassning av lektionerna. Eleverna behöver en uppkopplad enhet.

Du inleder och guidar genom de olika stegen, samt fyller på med faktakunskap när det behövs. Till varje lektionsförslag finns en enkel PPT-presentation som du kan använda för att rama in och guida genom lektionspassets olika delar. Två arbetsblad finns också som stöd för elevernas arbete.

Jämför länder
Eleverna får ökad kunskap om vad utveckling egentligen innebär, och om hur olika länders utvecklingsnivå kan mätas och beskrivas på olika sätt. Eleverna använder Landguidens avancerade verktyg för att studera och jämföra statistik över olika länders utveckling, på ett kreativt sätt som är både kunskapshöjande och tankeväckande. Läs mer och ladda ner material.

Konflikter
Eleverna undersöker aktuella konflikter och upptäcker hur allt från ett lands geografi och befolkning till historia, sociala förhållanden och internationella relationer spelar roll i konflikter och hur dessa drabbar ett lands utveckling och enskilda människor. Lektionspasset introducerar elever till Landguidens omfattande och ständigt uppdaterade verktyg om konflikter, men kopplas också till andra delar i Landguiden. Läs mer och ladda ner material.

Internationella organisationer
Eleverna får en övergripande introduktion till internationella organisationer och kunskap om hur dessa spelar en central roll i relationerna mellan världens länder, i konflikter och humanitära katastrofer. Här finns många möjligheter till fördjupning kring exempelvis organisationernas roll i humanitära katastrofer, global handel och/eller krig och konflikter. Läs mer och ladda ner material.

Varukorg

Totalt 0