Bolivia
Foto: Flickr/Körschgen

Bolivia

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Två tredjedelar av invånarna tillhör ursprungsfolk. De blev för första gången företrädda på högsta politiska nivå när kokaodlaren och aymaraindianen Evo Morales tillträdde som president 2006. En ny författning antogs 2009 som stärker indianernas rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Februari

  • Allmän sjukvård klubbas

   Senaten godkänner en lagändring som innebär att allmän sjukvård införs. Lagen har redan antagits i deputeradekammaren så nu saknas bara president Morales underskrift. Införandet av allmän och gratis sjukvård har varit ett av Morales huvudmål. Det är tänkt att från början omfatta primärvård och sedan utökas.

  • Januari

  • Omstritt primärval inför presidentvalet

   Primärval hålls för första gången i Bolivia, enligt en lag som antogs i september 2018. Oppositionspartierna har protesterat mot lagen som de anser endast tjänar till att legitimera president Morales omstridda kandidatur i valet (se December 2018). De fem största oppositionspartierna uppmanat sina medlemmar att avstå från att rösta i primärvalen, som en protest mot att Morales ställer upp. Som en följd röstar 400 000 MAS-medlemmar (44 procent) för partiets enda kandidat, Morales, medan endast 30 000 röstar för alla övriga åtta kandidater sammanlagt. Ordinarie val, till både presidentposten och parlamentet, hålls i oktober.

 • 2018

  • December

  • Nytt klartecken för Morales kandidatur

   Högsta valdomstolen ger klartecken för president Evo Morales att ställa upp i valet 2019 (se November 2017). Domstolen godkänner nio kandidater till primärval som ska hållas i slutet av januari, däribland Morales. Enligt oppositionen strider det mot författningen om Morales ställer upp på nytt, medan han själv hävdar att det är en mänsklig rättighet för honom att få delta. Valdomstolens besked följs av gatuprotester ett par dagar senare.

  • Oktober

  • Bakslag i domstol för Bolivia

   Internationella domstolen (ICJ) avslår Bolivias krav på att få en landkorridor genom Chile till Stilla havet (se Utrikespolitik och försvar). ICJ slår fast att Chile inte har någon skyldighet att ge Bolivia tillgång till havet. Utslaget som kommer efter fem års överläggningar är slutgiltigt och kan inte överklagas. Trots det säger president Evo Morales i en kommentar Bolivia aldrig ger upp i frågan.

  • September

  • Ex-presidenter avvisar amnestierbjudande

   Två tidigare presidenter, Carlos Mesa (2003–2005) och Jorge Quiroga (2001-2002), benådas av president Evo Morales men tillbakavisar genast gesten, och hävdar att de är oskyldiga till det de anklagas för. Mesa riskerar att ställas inför rätta för dekret som han utfärdade och som påverkade ett chilenskt gruvbolag – och i förlängningen gjorde att Världsbanken beordrade Bolivia att betala skadestånd. Quiroga anklagas för att ha undertecknat avtal med oljebolag utan parlamentets godkännande. President Morales utspel antas utgöra ett försök att öka stödet för regeringen inför det avgörande om tvisten med Chile som väntas från Internationella domstolen i Haag den 1 oktober.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0