Bolivia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/bolivia/

Bolivia i den västra delen av Sydamerikas inland sträcker sig från Anderna i väster mot låglänta skogstrakter österut. Gruvdrift, i synnerhet utvinning av silver och tenn, har dominerat landets ekonomi i århundraden. Runt hälften av invånarna tillhör ursprungsfolk. En ny författning som antogs 2009 stärker deras  rättigheter och ger staten kontroll över de viktiga naturgasreserverna.

Bolivia – Geografi och klimat

Bolivia är mer än dubbelt så stort som Sverige och ligger i Sydamerikas inland. I bergskedjan Anderna i väster finns den näst största högplatån i världen, efter Tibet. Öster- och norrut sluttar landet ned mot regnskogen i Amazonbäckenet och i sydöst vidtar slättlandsområdet Gran Chaco. Klimatet varierar kraftigt med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 098 581 km2 (2022)
Tid
svensk –5 timmar
Angränsande land/länder
Peru, Brasilien, Paraguay, Argentina, Chile
Huvudstad med antal invånare
La Paz (administrativ huvudstad) 840 000, Sucre (formell huvudstad) 280 000 (uppskattning 2021) 1
Övriga större städer
Santa Cruz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Tarija, Potosí
Högsta berg
Sajama (6 542 m ö h)
Viktiga floder
Mamoré, Beni
Största sjö
Titicacasjön
Medelnederbörd/månad
La Paz 140 mm (jan), 8 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
La Paz 8 °C (nov), 5 °C (juli)
1. La Paz bildar tillsammans med grannstaden El Alto ett storstadsområde med 1,8 miljoner invånare

Bolivia – Befolkning och språk

Bolivia har en större andel ursprungsfolk bland invånarna än något annat land i Sydamerika. Befolkningen är ung, var tredje bolivian är under 15 år. Invånarantalet växer snabbt men landet är stort och fortfarande glest befolkat.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 40 procent ursprungsfolk, varav quechua och aymara är de största grupperna
Antal invånare
12 224 110 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
11 (2020)
Andel invånare i städerna
71 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
21,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
64 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2021)
Förväntad livslängd för män
61 år (2021)
Språk
officiella språk är spanska och 36 ursprungsspråk (varav quechua och aymara är störst)

Bolivia – Religion

Religionsfrihet råder och staten är numera skild från kyrkan. En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till den romersk-katolska kyrkan, men protestantismen är på frammarsch. Det är vanligt med inslag av traditionella trosuppfattningar i religionsutövningen.

Bolivia – Utbildning

Barnen i Bolivia börjar skolan vid 6 års ålder och det stora flertalet går numera både det första grundläggande stadiet och motsvarande högstadiet. Men många arbetar samtidigt och kvaliteten på undervisningen är ofta låg.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
93,9 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
92,9 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
18 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
9,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,8 procent (2022)

Bolivia – Sociala förhållanden

Bolivia har länge räknats som ett av Sydamerikas fattigaste länder, men hög ekonomisk tillväxt under årtiondet efter millennieskiftet har gjort att andelen fattiga minskat och att de sociala skillnaderna mellan rika och fattiga har krympt. Ändå lever fortfarande en dryg tredjedel av befolkningen under den nationella fattigdomsgränsen. Fattigdomen är värst på landsbygden, och de sociala och ekonomiska klyftorna mellan stad och land är djupa.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
93 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
65,8 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
20 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
241 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
46 procent (2022)

Bolivia – Kultur

Kulturella traditioner, folkmusik och folksägner har en stark ställning i Bolivia, samtidigt som landet är mångkulturellt med kosmopolitiska städer. Kontrasterna mellan den spanskättade eliten och urfolksmajoriteten återspeglas inom kulturlivet.

Bolivia – Seder och bruk

Familjen är det sociala livets centrum och ram i Bolivia. Familjerna har starka nätverk och på landsbygden lever ofta flera generationer i samma hushåll. Könsrollerna är traditionella och samhället kan beskrivas som mansdominerat. Bolivia är ett klassamhälle med vissa etniska förtecken, men de sociala skillnaderna beror inte så mycket på hudfärg som på ekonomiska faktorer. Av historiska skäl befinner sig den vita minoriteten överst på samhällsstegen.

Bolivia – Äldre historia

Jordbrukskulturer har funnits vid Titicacasjön i tusentals år. Under 1400-talet erövrades området av inkariket. Efter spanjorernas erövring århundradet därpå utsattes ursprungsfolken för brutal exploatering. Självständighet från Spanien utropades 1825. Under decennierna därefter förlorade Bolivia stora landområden i krig. Efter en revolution 1952 hamnade landet i ekonomisk kris, och militären tog makten i en kupp 1964.

Bolivia – Modern historia

En militärkupp 1964 följdes av närmare två årtionden av odemokratiskt styre. Demokratin återupprättades 1982 men läget förblev politisk, socialt och ekonomiskt instabilt. Växande klyftor och omstridd gasutvinning ledde till massprotester i början av 2000-talet. I orons spår valdes bondeledaren Evo Morales till president 2005. Han styrde landet i 14 år innan han tvingades bort efter anklagelser om valfusk.

Bolivia – Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är svaga i Bolivia och bristerna stora i respekten för mänskliga och medborgerliga friheter samt rättsstatens principer. Pressfrihet garanteras i författningen men särskilt undersökande journalister riskerar rättsliga processer och medierna blir allt mer trängda av regeringen.

Bolivia – Inrikespolitik och författning

Bolivia är en republik där socialistpartiet MAS har styrt sedan 2006, med undantag för en ettårig övergångsperiod efter oroligheter hösten 2019. President sedan november 2020 är Luis Arce och MAS är största parti i parlamentet. Författningen slår vakt om ursprungsfolken rättigheter och ger kokabusken särskilt skydd som naturresurs.

Fakta – politik

Officiellt namn
Estado Plurinacional de Bolivia/Mångnationella staten Bolivia
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
interimspresident Luis Arce (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rörelsen för socialism (MAS) 73/21, Medborgargemenskap (CC) 41/11, Vi tror (Creemos) 16/4 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Rörelsen för socialism (MAS) 67/21, Medborgargemenskap (CC) 50/14, Kristdemokratiska partiet (PDC) 9/0, Sociala demokratiska rörelsen (MDS) 4/1 (2019)
Valdeltagande
88 procent i president- och parlamentsvalet (2020)
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Bolivia – Utrikespolitik och försvar

Bolivias utrikespolitik har traditionellt dominerats av landets relationer till USA som haft starkt inflytande över boliviansk ekonomi och politik. Med grannländerna är förhållandet över lag gott.

Fakta – försvar

Armén
22 800 man (2022) 1
Flygvapnet
6 500 man (2022) 2
Flottan
4 800 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,54 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,5 procent (2021)
1. inklusive 13 000 värnpliktiga
2. inklusive värnpliktiga

Bolivia – Ekonomisk översikt

Bolivia har stora naturtillgångar i form av fossilgas, olja och mineral, och tillväxten har varit god de senaste 15 åren. Ändå är det ett av Sydamerikas fattigaste länder med ett starkt biståndsberoende och ett eftersatt jordbruk. En viktig orsak till det är att ekonomin alltför ensidigt baseras på råvaruexport. 

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
3 523 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,2 procent (2022)
Total BNP
43 069 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
12,9 procent (2021)
Industrins andel av BNP
26,4 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
50,6 procent (2021)
Inflation
3,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
82,6 procent (2022)
Utlandsskuld
15 964 miljoner US dollar (2021)
Valuta
boliviano
Varuexport
13 653 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
13 049 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,9 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
62 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
naturgas, mineral (zink, silver, tenn, guld), soja och sojaprodukter, olja
Största handelspartner
Brasilien, Argentina, USA, Kina, Japan
Mottaget bistånd per invånare
42 US dollar (2021)

Bolivia – Naturtillgångar, energi och miljö

Bolivia har stora tillgångar på fossilgas, olja och mineral. Silver och tenn har historiskt varit centrala för ekonomin men numera är gas den viktigaste råvaran. 

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
789 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
753 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
99 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
95 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
55,20 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
4,73 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
18 375 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,5 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
26 598 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Bolivia – Jordbruk och industri

Trots att jordbrukets andel av ekonomin har minskat under flera årtionden sysselsätter näringen fortfarande en stor del av befolkningen. Bolivia är ett av Latinamerikas minst industrialiserade länder. Hemmamarknaden är liten och köpsvag. Exporten har traditionellt dominerats av enklare industrivaror men olje- och gasraffinering har öppnat en ny fas i industrisektorn.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
12,9 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
34,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
46,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
26,4 procent (2021)