handelsbalansen

Handelsbalansen visar skillnaden i värdet mellan ett lands varuexport och varuimport under ett år. Handelsbalansen är positiv om värdet av exporten är större än värdet av importen (överskott), och negativ om det förhåller sig tvärt om (underskott). Handelsbalansen är en del i den bredare bytesbalansen som även omfattar export/import av tjänster samt transfereringar till och från utlandet.

Varukorg

Totalt 0