lägre medelinkomstland

Ett lägre medelinkomstland har en bruttonationalinkomst (BNI) per invånare som ligger mellan 1 136 och 4 465 dollar per år. Världsbanken gör en indelning av länder och territorier i fyra kategorier beroende på BNI per invånare: låginkomstländer, lägre medelinkomstländer, övre medelinkomstländer och höginkomstländer. Enligt den klassificering som gjordes 2023 finns det 26 låginkomstländer, 54 lägre medelinkomstländer, 54 övre medelinkomstländer och 83 höginkomstländer.

Varukorg

Totalt 0