ND-Gain

Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-Gain) är ett klimatanpassningsindex som sammanställs av University of Notre Dame i USA och som rankar 185 länder efter hur rustade de är för att hantera klimatförändringarna. Indexet grundas på 45 faktorer som mäter dels sårbarhet för klimatstörningar, dels beredskap/kapacitet att anpassa samhället. Indexet är tänkt som ett verktyg för att värdera risker kopplade till klimatförändringar, som väpnade konflikter, osäker tillgång till mat och bristande infrastruktur. En hög siffra i rankningen betyder hög sårbarhet och låg beredskap.

Varukorg

Totalt 0