December 2020

Senaste händelser

 • December

 • Storbritannien först med att godkänna covidvaccin

  Storbritannien godkänner som första land i världen ett vaccin mot covid-19 sedan det godkänts av det brittiska läkemedelsverket MHRA. Vaccinationer ska komma igång under andra veckan i december, då 800 000 doser ska finnas tillgängliga. Äldre, personer som bor i vårdhem och en del vårdpersonal ska vaccineras först, enligt planen. Förhoppningen är att de flesta invånare ska ha blivit vaccinerade fram till påsk. Den första vaccineringen genomförs den 8 december.

 • Nytt avtal med EU om gränsfrågor

  Storbritannien och EU enas om ett nytt avtal kring gränsfrågorna, framför allt de som gäller Nordirland. Exakt hur det ser ut är ännu inte känt, men den brittiska regeringen har gått med på att dra tillbaka den lagstiftning som nu behandlas av underhuset och som skulle bryta mot utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Men parterna har ännu inte enats om ett handelsavtal, men premiärminister Boris Johnson reser efter det till Bryssel för överläggningar med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, men de avslutas utan att några nya framsteg görs. En ny deadline för samtalen mellan parterna sätts till den 13 december.

 • Samtalen med EU fortsätter

  Ännu en tidsfrist löper ut i förhandlingarna mellan Storbritannien och EU om ett nytt handelsavtal. Premiärminister Boris Johnson och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är överens. Inget sägs dock om hur länge samtalen ska pågå, men vid årsskiftet upphör de övergångsregler som Storbritannien och EU kommit överens om. De svåraste knäckfrågorna rör fiskerättigheter, EU:s krav på garantier om  att parterna ska kunna konkurrera på samma villkor och hur man ska kunna övervaka att avtalet hålls. 

 • Flera länder stoppar flygtrafik från Storbritannien

  Flera länder, däribland Sverige, stänger ner all flygtrafik från Storbritannien, sedan en ny och mer smittsam variant av covid-19, VUI202012/01, har upptäckts i landet. Det är den som står för merparten av den snabba smittspridningen i London och sydöstra England. Den ska dock inte ge några allvarligare symptom än tidigare varianter. Premiärminister Boris Johnson beordrar alla invånare i huvudstaden och i sydöst att stanna hemma till den 30 december. Det betyder att de tillfälliga lättnader som skulle ha tillåtits över jul, då personer från tre hushåll skulle få träffas under fem dagar. Samtidigt rapporteras nästan 36 000 nya fall av covid-19 och 326 nya dödsfall. Det betyder att 67 000 människor har avlidit i sjukdomen i Storbritannien. Några dagar senare föreföll Storbritannien och Frankrike vara överens om att godstrafiken mellan länderna ska kunna återupptas. Då väntade över 900 långtradare i Dover för att kunna ta sig till det europeiska fastlandet.

 • Två män döms för 39 vietnamesers död

  En 24-årig lastbilschaufför från Nordirland och en 43-årig rumän döms av en domstol i London för dråp på 39 vietnamesiska migranter samt för människosmuggling. Vietnameserna kvävdes till döds instängda i en stekhet container på en lastbil utanför London i Storbritannien i oktober 2019. Dödsoffren var såväl män som kvinnor i åldrarna 15 till 44 år. Många av dem hade försökt nå sina anhöriga via mobiltelefoner men täckning saknades i containern. De dömda männens straff offentliggörs i januari 2021. De riskerar livstids fängelse. Sammanlagt har nu åtta människor i ett nätverk av människosmugglare dömts för inblandning i fallet.

 • Johnson vägrar att be EU om mer tid

  Storbritannien och EU fortsätter förhandlingarna om ett nytt handelsavtal. Men trots att tiden är på väg att rinna ut vägrar premiärminister Boris Johnson be om mer tid, tros på tryckningar från Labour, flera konservativa politiker, Skottlands försteminister Nicola Sturgeon och Londons borgmästare Sadiq Khan. Den tidsgräns till 20 december som företrädare för EU-parlamentet satt för att ett eventuellt avtal ska kunna godkännas före årsskiftet har nu passerats. 

 • Brexitlag skapar kontroverser

  Det lagförslag om en brittisk inre maknad,  UK Internal Market Bill, som antagits av parlamentet blir nu lag (se 9 november 2020). Den oenighet som fanns med EU om lagförslaget är i stort sett lösta, skapar nu friktion inom Storbritannien, framför allt mellan den skotska regeringen och den brittiska regeringen. Det handlar om en rad regleringar av till exempel livsmedel, luftkvalitet och stöd till bönder som ska göra av administrationerna i Skottland, Wales och Nordirland, men där den brittiska regeringen menar att man ändå måste godta att varor och tjänster från andra landsdelar även om de inte uppfyller den egna standarden.  Det finns därmed en fara, menar styrena i Edinburgh, Cardiff och Belfast, att det på sikt kan leda till sämre kvalitet, där de som har lägst krav blir mest konkurrenskraftiga. Och att det underminerar självstyrenas rätt att fatta sina egna beslut.

   

 • Storbritannien och EU enas om handelsavtal

  Storbritannien och EU enas i sista stund om ett handelsavtal, bara en knapp vecka innan övergångsreglerna mellan parterna slutar att gälla. Premiärminister Boris Johnson säger att han ska kalla in det brittiska parlamentet för att rösta om avtalet den 30 december. Innan det kan träda i kraft måste det också godkännas av EU-parlamentet. Både den brittiska regeringen och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att avtalet är gynnsamt för bägge parter. Johnson säger att avtalet är värt 668 miljarder pund om året för Storbritannien. Hela avtalstexten kommer att publiceras senare, men parterna har bland annat nått en kompromiss när det gäller den känsliga fiskefrågan, där övergångsregler ska gälla under fem år, istället för 14 år som EU hade velat. Handeln mellan Storbritannien kommer även i fortsättningen att vara tullfri, den kommer inte heller att begränsas av några kvoter, men Storbritannien kommer inte längre att vara en del av EU:s inre marknad. Storbritannien, utom Nordirland, drar sig också ur studentutbytet i Erasmusprogrammet. Det är oklart om mer hårdföra brexitörer inom Konservativa partiet kommer att godkänna avtalet, men Johnson lär kunna nå en majoritet i underhuset, då även Labour sagt att man kommer att stödja avtalet. Labourledaren Keir Starmer menar att avtalet är tunt, men bättre än ingenting. Skotska nationalistpartiet (SNP) säger dock att man kommer att rösta nej till det.

 • Fortsatt tullfri varuhandel mellan Storbritannien och EU

  Först idag publiceras det 1 200 sidor långa dokument om villkoren för det nya handelsavtalet mellan Storbritannien och EU. En grundprincip är att handeln med varor kommer att kunna fortsätta utan tullar eller särskilda kvoter. Det kommer dock att göras fler kontroller vid gränserna och det kommer att krävas mer dokumentation. När det gäller den för Storbritannien så viktiga finanssektorn är reglerna mer oklara, men det är tydligt att britterna har fått kompromissa mer på den här punkten. Britter kommer att behöva visum om de vill vistas i ett EU-land i mer än 90 dagar under en 180-dagars-period. Storbritannien kommer inte längre att vara bundet av utslag i EU-domstolen. Storbritannien kommer att på egen hand kunna bestämma över sina fiskevatten, men fiskefartyg från EU kommer även under de kommande åren att kunna fiska i brittiska vatten. En del av fångsten i brittiska vatten kommer dock att reserveras för brittiska fiskare. Efter en övergångsperiod på fem år kommer parterna att förhandla om vilken tillgång man kommer att få till varandras fiskevatten. Storbritannien kommer inte längre att ingå i Europol, EU:s samarbete för brottsbekämpning, men kommer att ha en närvaro vid EU-organets högkvarter. Hela avtalstexten kan du läsa här. Nordirland undantas på flera sätt, enligt en tidigare överenskommelse mellan Storbritannien och EU i enligthet med det så kallade utträdesavtalet från 2019. Det betyder att Nordirland blir kvar inom EU:s inre marknad när det gäller varuhandeln och att den brittiska provinsen kommer att följa EU:s tullregler i sina hamnar, det vill säga att gods från brittiska fastlandet till Nordirland kommer att kontrolleras från och med den 1 januari 2021. Detta skulle ha gällt även om ett handelsavtal inte blivit klart, men ser nu att bli lättare att genomföra än vid ett avtalslöst tillstånd.

 • Underhuset godkänner handelsavtalet med EU

  Det brittiska underhuset som återkallats med kort varsel röstar med klar majoritet för att godkänna det nya handelsavtalet med EU efter en fem timmar lång debatt. 521 ledamöter stödjer det, medan 73 ledamöter röstar för att avvisa det. Bara en konservativ ledamot röstar nej och en lägger ner sina röster. Avtalet stöds till stor del av Labour, men en ledamot röstar nej och 36 ledamöter lägger ner sina röster eller avstår från att rösta. De övriga oppositionspartierna röstar alla nej till avtalet, det vill säga Skotska nationalistpartiet (SNP), Liberaldemokraterna, Plaid Cymru, Demokratiska unionistpartiet (DUP), SDLP 2, Gröna partiet 1 och Allianspartiet 1. Överhuset kommer nu att rösta om avtalet, som sedan formellt ska godkännas av drottningen. Tidigare under dagen har det skotska parlamentet gjort en markering genom att rösta nej till handelsavtalet (alla utom Konservativa partiet röstar för att avvisa det). Det skotska parlamentet har dock inget inflytande över processen.

 • Uppgörelse om Gibraltar klar

  Gibraltar ska ingå i EU:s passunion Schengen, enligt en preliminär uppgörelse mellan Storbritannien och Spanien. Syftet är att underlätta rörligheten mellan Gibraltar och Spanien och slippa nya passkontroller. Avtalet kommer att gälla tills Storbritannien och EU har gjort en mer omfattande uppgörelse som gäller detta. Det avtal som slöts mellan Storbritannien och EU på julafton omfattar nämligen inte Gibraltar.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0