Kalendarium

Informationen i detta kalendarium är i första hand hämtad från nyhetstjänster/nyhetsbyråer som  BBC,  AFP,  Deutsche Welle, Deutsche Presse-Agentur samt Financial Times.

Senaste händelser

 • 2021

  • September

  • Ja till samkönade äktenskap

   Det ska bli tillåtet för homosexuella par att gifta sig i Schweiz. Drygt två tredjedelar av deltagarna i en folkomröstning godkänner regeringens förslag  om äktenskap för alla. Samkönade par kan redan i dag registrera partnerskap, men det ger inte samma rättigheter som äktenskap.

  • Augusti

  • Fjärde våg av coronapandemin

   Antalet sjuka i covid-19 har ökat kraftigt och antalet nya fall per dag ligger på 2500 till 3000, ungefär som under den tredje våg av pandemin som landet befann sig i vid årets början. Totalt har 762 000 människor i landet haft covid-19 medan drygt 10 000 avlidit i sjukdomen. En anledning till svårigheterna att stoppa smittspridningen är att andelen av befolkningen som vaccinerats ännu är relativt låg. Hälften av befolkningen har fått två vaccindoser. Större delen av dem som vårdas på sjukhus för covid-19 har inte vaccinerats.

  • Juni

  • Nej till utsläppslag i folkomröstning

   Deltagarna i en folkomröstning stoppar med drygt 51 procent av rösterna en ny lag som skulle bidra till sänkta koldioxidutsläpp i syfte att uppnå Schweiz åtaganden enligt klimatavtalet i Paris. Lagen skulle ha gjort bensin och diesel dyrare medan en särskild skatt skulle införas för flygresor. Deltagarna i folkomröstningen säger också nej till förslag om att göra jordbruket mer ekologiskt genom att ta bort subventioner för kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket. Att bara använda biologiska bekämpningsmedel inom jordbruket skulle enligt livsmedelsindustrins varningar innebära stora prisökningar på vissa varor som kakao.

  • April

  • Toppmöte om ramavtal med EU

   Schweiz och EU tycks fortfarande ha långt kvar för att enas om förslaget om ett ramavtal från 2018 som ska styra relationerna. Det utvisar ett möte i Bryssel mellan Schweiz president Guy Parmelin och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Ett sådant ramavtal skulle innebära att Schweiz skulle erkänna de regler som gäller för EU:s inre marknad och för tvistlösning, något som dock stött på motstånd i det schweiziska parlamentet bland annat eftersom sådana regler anses inskränka landets suveränitet. Enligt den schweiziske utrikesministern Ignazio Cassis är det särskilt frågan om fri rörlighet för EU-medborgare som är ett hinder, liksom Schweiz önskan att skydda invånarnas löner. Ingendera parten är villig att ge vika, men det schweiziska parlamentet röstar för att regeringen ska fortsätta bedriva förhandlingar i frågan.

  • Mars

  • Ja till förbud mot burka

   Med knapp marginal, 51,2 procent av rösterna i en folkomröstning, godkänns en ny lag som förbjuder heltäckande slöjor i offentliga sammanhang. Omkring hälften av invånarna deltar i omröstningen. Förbudet kommer att gälla bland annat i affärer och på restauranger. Lagen som har intierats av en högerinriktad, islamfientlig grupp, Egerkingen Committee, har kritiserats för att den särskilt slår mot islamiska kvinnor som inte tillåts bära burka och niqab. Samtidigt påpekar feministiska grupper att det är högts ovanligt att kvinnor bär burka i Schweiz och att det därför inte är ett problem, som en del hävdar. FN:s kontor för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) är starkt kritiskt till  lagen. Även i Österrike, Frankrike och Nederländerna finns liknande förbud.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0