Sedan hjälporganisationer riktat kritik mot överfyllda flyktingläger på öarna Lesbos och Samos och varnat för svåra hälsokonsekvenser för migranterna börjar myndigheterna flytta hundratals migranter till ett flyktingläger i nordvästra delen av landet. Enligt officiell statistik befinner sig över 10 000 migranter på Lesbos, varav 9 000 i lägret Moria – tre gånger så många som lägret är anpassat för. Lägret i Samos rymmer 650 migranter men hyser för närvarande 3 600.