Qatar
Foto: Shutterstock/Fitria Ramli

Qatar

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Februari

  • FN-domstol avvisar klagan från Qatar

   Internationella domstolen avvisar ett mål där Qatar anklagat Förenade arabemiraten för diskriminering i samband med den blockad som grannländer inledde mot Qatar 2017. Qatar har i domstolen åberopat en internationell konvention om rasdiskriminering från 1965, men FN-domstolen konstaterar att diskriminering på grundval av nationalitet inte omfattas av konventionen. Domstolens handläggning av målet fram till nu har inneburit stöd för Qatar. Blockaden är nu upphävd (se 5 januari 2020) och emiraten har liksom övriga länder öppnat gränsen mot Qatar, men förtroendet mellan ledande företrädare för länderna är skralt.

  • Januari

  • Toppmöte avslutar isolering av Qatar

   Ett stort steg mot försoning tas i grannträtan mellan Qatar å ena sidan och Saudiarabien, Bahrain, Förenade arabemiraten och Egypten å den andra. De fyra länder som införde sanktioner mot Qatar 2017 och drog igång en bojkott lovar nu, vid ett toppmöte mellan gulfstater i saudiska al-Ula, att lyfta sina restriktioner mot flyg, markförbindelser och transporter till havs. Qatar lovar för sin del att lägga ned tvister som förts till Världshandelsorganisationen (WTO). Överenskommelsen har föregåtts av kuwaitisk och amerikansk medling. Den grundläggande osämjan, som handlar om att Qatar har nära förbindelser med Iran och anklagas för att stödja terrorism, är emellertid inte löst. Coronapandemin kan också leda till att de praktiska följderna av återupptaget utbyte dröjer. Bahrain och Qatar har också fortsatt olika syn på hur gränsen ska dras mellan länderna.

 • 2020

  • December

  • Statens överskott utraderat

   Qatars utgifter kommer att minska 2021, eftersom en stor del av de stora projekt som pågår inför fotbolls-VM 2022, bland annat arenabyggen, närmar sig fullbordan. Men även inkomsterna är, redan nu, mindre än beräknat till följd av coronakrisen. Qatar är världens största exportör av flytande naturgas, men något överskott i statsfinanserna räknar man inte med 2021 eftersom internationella energipriser har rasat. BNP beräknas minska med 2,6 procent under 2020. För 2021 är finansdepartementets prognos en tillväxt på 2,2 procent.

  • November

  • Val utlovas till oktober

   I oktober 2021 kommer det första nationella valet i Qatar att genomföras, meddelar emiren. Det är ledamöter i den rådgivande församlingen majlis al-shura som ska utses, men härskaren lämnar inga uppgifter om vem som ska få ställa upp och vem som kommer att ha rösträtt. Hittills har emiren utsett alla ledamöter, och regenten kan dessutom ”köra över” församlingens synpunkter genom dekret. Vissa försiktiga förändringar har trots det ägt rum de senaste åren, till exempel har fler kvinnor fått politiska uppdrag.

  • Oktober

  • Bojkott mot franska varor

   Qatar och Kuwait finns bland flera muslimska länder där butiker och konsumenter börjar bojkotta franska varor, inte minst ostar, i protest mot presidenten Emmanuel Macron. Bakgrunden är ett brutalt mord på en lärare i en fransk skola som visat satirteckningar föreställande islams profet för sina elever under en lektion om yttrandefrihet. Macron har försvarat yttrandefriheten, även för satirteckningar med religiös udd, och uttalat sig mycket skarpt mot islamism. De som förespråkar bojkott, bland andra Turkiets president, ser det som att Macron stöder den som smädar profeten

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0