Qatar
Foto: Shutterstock/Fitria Ramli

Qatar

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Maj

  • Finansministern misstänkt i mygelhärva

   Qatars finansminister grips som ett led i en korruptionsutredning. Han är ordförande i centralbanken och sitter i styrelsen för den fond som förvaltar statens förmögenhet. Anklagelserna handlar enligt statliga medier om maktmissbruk och trolöshet mot huvudman.

  • Mars

  • Krav på minimilön i alla kontrakt

   En officiell lägstalön motsvarande 275 dollar i månaden träder i kraft. Kraven på minimilöner har varit starka inför det fotbolls-VM som planeras till 2022, då arenor och annan infrastruktur har byggts av gästarbetare från framför allt länder i Asien. Sedan 30 augusti 2020 har minimilön varit ett krav i alla nya anställningskontrakt, nu gäller det också för personer som blivit anställda tidigare. Arbetsgivare måste dessutom antingen ordna mat och husrum eller betala traktamente till de behoven. Aktivister framhåller att de belopp som är obligatoriska inte räcker långt i praktiken, men FN-organisationen ILO lyfter fram att de nya reglerna stärker förhållandena för 400 000 privatanställda arbetare.

  • Februari

  • FN-domstol avvisar klagan från Qatar

   Internationella domstolen avvisar ett mål där Qatar anklagat Förenade arabemiraten för diskriminering i samband med den blockad som grannländer inledde mot Qatar 2017. Qatar har i domstolen åberopat en internationell konvention om rasdiskriminering från 1965, men FN-domstolen konstaterar att diskriminering på grundval av nationalitet inte omfattas av konventionen. Domstolens handläggning av målet fram till nu har inneburit stöd för Qatar. Blockaden är nu upphävd (se 5 januari 2020) och emiraten har liksom övriga länder öppnat gränsen mot Qatar, men förtroendet mellan ledande företrädare för länderna är skralt.

  • Januari

  • Toppmöte avslutar isolering av Qatar

   Ett stort steg mot försoning tas i grannträtan mellan Qatar å ena sidan och Saudiarabien, Bahrain, Förenade arabemiraten och Egypten å den andra. De fyra länder som införde sanktioner mot Qatar 2017 och drog igång en bojkott lovar nu, vid ett toppmöte mellan gulfstater i saudiska al-Ula, att lyfta sina restriktioner mot flyg, markförbindelser och transporter till havs. Qatar lovar för sin del att lägga ned tvister som förts till Världshandelsorganisationen (WTO). Överenskommelsen har föregåtts av kuwaitisk och amerikansk medling. Den grundläggande osämjan, som handlar om att Qatar har nära förbindelser med Iran och anklagas för att stödja terrorism, är emellertid inte löst. Coronapandemin kan också leda till att de praktiska följderna av återupptaget utbyte dröjer. Bahrain och Qatar har också fortsatt olika syn på hur gränsen ska dras mellan länderna.

 • 2020

  • December

  • Statens överskott utraderat

   Qatars utgifter kommer att minska 2021, eftersom en stor del av de stora projekt som pågår inför fotbolls-VM 2022, bland annat arenabyggen, närmar sig fullbordan. Men även inkomsterna är, redan nu, mindre än beräknat till följd av coronakrisen. Qatar är världens största exportör av flytande naturgas, men något överskott i statsfinanserna räknar man inte med 2021 eftersom internationella energipriser har rasat. BNP beräknas minska med 2,6 procent under 2020. För 2021 är finansdepartementets prognos en tillväxt på 2,2 procent.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0