Qatar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/qatar/

Olja och gas, TV-kanalen al-Jazira och värdskapet för fotbolls-VM 2022. Där är några av de företeelser det arabiska emiratet Qatar blivit känt för. Qatar utgörs av en halvö som sticker ut i Persiska viken från Saudiarabien. Här finns världens största naturgasfält, som beräknas kunna ge inkomster i 300 år framåt, och olja för 50 år till. Trots att en ny författning 2005 ger viss maktdelning är det i praktiken emiren som bestämmer allt. En viss uppmjukning av det auktoritära styresskicket har ändå skett på senare år.

Qatar – Geografi och klimat

Emiratet Qatar är en cirka 16 mil lång och mellan fem och nio mil bred halvö som skjuter ut i Persiska viken från Arabiska halvöns östkust. I sydväst gränsar Qatar till Saudiarabien, i sydöst till Förenade arabemiraten. I nordväst, i Persiska viken, ligger Bahrain; på östra sidan av viken ligger Iran.

Yta
11 437 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Saudiarabien
Huvudstad med antal invånare
Doha 641 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Rayyan 388 500 (uppskattning 2010)

Qatar – Befolkning och språk

Endast en dryg tiondel av befolkningen är qatariska medborgare. Resten utgörs av utländska migrantarbetare anställda inom alltifrån gas- och oljeutvinning till jordbruk och byggnation.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber 40 %, pakistanier 18 %, indier 18 %, iranier 10 %, övriga 14 % (uppskattning 2010)
Antal invånare
2 695 122 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
251 (2020)
Andel invånare i städerna
99 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
9,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
1,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
0,3 procent (2022)
Fertilitetsgrad
1,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
27,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
79 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
81 år (2021)
Förväntad livslängd för män
78 år (2021)
Språk
arabiska är officiellt språk 1
1. engelska vanligt

Qatar – Religion

Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Qatar – Utbildning

Qatar har insett vikten av en välutbildad befolkning och under den tidigare emiren Hamad (2005–2013) inleddes en kraftig satsning med målet är att göra landet till centrum för utbildning och forskning i regionen kring Persiska viken. 

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
93,5 procent (2017)
Andel barn som börjar grundskolan
94,1 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,9 procent (2021)

Qatar – Sociala förhållanden

Tack vare Qatars olje- och naturgasrikedomar hör medborgarna till de allra mest gynnade i världen, räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare. De sociala förmånerna är i internationell jämförelse generösa och det finns ett väl utbyggt pensionssystem. Hårdare villkor råder för gästarbetare, både i hushållsarbete och inom byggsektorn.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
100,0 procent (2020)
Spädbarnsdödlighet
5 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
2 188 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
4 procent (2022)

Qatar – Kultur

Islam och traditionellt beduinliv har gjort starka avtryck i qatarisk kultur. Från beduinkulturen kommer, förutom ett starkt klansamhälle, också poesi och sånger, liksom hantverk: tält, mattor, kuddar och sadlar tillverkas av material från får, getter och kameler.

Qatar – Seder och bruk

Dagens Qatar är ett av världens rikaste länder, där konservativa och traditionella värderingar fortfarande sitter djupt; en stor utmaning för emiren är att få med sig alla i moderniseringen av landet. Islam spelar en stor roll i samhället. Nio av tio qatariska medborgare är sunnimuslimer och hör till den ortodoxa och puritanska riktningen wahhabismen, som dock utövas mindre strikt i Qatar än i ursprungslandet Saudiarabien.

Qatar – Äldre historia

Arkeologer har hittat spår av mänskliga bosättningar i Qatar från omkring 4000 år före vår tideräkning. Landet har dock aldrig spelat någon historiskt framträdande roll. Dess fåtaliga invånare har levt på boskapsskötsel, pärlfiske och sjöröveri.

Qatar – Modern historia

Tack vare oljeinkomster kunde Qatar efter andra världskriget gå från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli ett av de rikaste. 1971 lämnade britterna Qatar och landet blev självständigt under emir Ahmad bin Ali Al Thani. Han avsattes året därpå i en oblodig kupp av sin kusin, som i sin tur störtades 1995 av sin son, Hamad bin Khalifa Al Thani. Under Hamad inleddes en viss modernisering och demokratisering.

Qatar – Demokrati och rättigheter

När emiren konsulterar folket i nationella frågor är det sin familj han rådfrågar, likaså när han utnämner andra makthavare. De flesta som lever i Qatar är emellertid varken släkt med härskaren eller medborgare i landet och har begränsade rättigheter. Qatarisk satellit-TV har revolutionerat nyhetsrapporteringen för arabisk mediepublik, men i hemlandet aktar sig kanalen al-Jazira för att reta de styrande.

 

Qatar – Inrikespolitik och författning

Qatar är en absolut monarki där nästan all makt ligger hos landets regent, emiren. Emirens familj Al Thani har dominerat landet i nästan 150 år. 2005 antogs en författning som ger viss makt åt ett parlament, men inte förrän 2021 genomfördes det första allmänna valet till den nationella rådgivande församlingen.

Fakta – politik

Officiellt namn
Dawlat Qatar/Staten Qatar
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
emir Tamim bin Hamad Al Thani (2013–)
Regeringschef
premiärminister Mohammed bin Abd al-Rahman Al Thani (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
inga politiska partier är tillåtna
Valdeltagande
63 procent 2021
Kommande val
Oklart

Qatar – Utrikespolitik och försvar

Viktigt för Qatar är att bevara stabiliteten kring Persiska viken. Landet försöker öka sitt inflytande internationellt och månar om goda relationer med så många stater som möjligt, men lyckas inte alltid hålla sams med grannarna. Qatar upprätthåller nära politiska och militära kontakter med väst, framför allt USA. Regimen betraktas som mer liberal och västvänlig i utrikesfrågor än många av de mer konservativa länderna i regionen.

Fakta – försvar

Armén
12 000 man (2022)
Flygvapnet
2 000 man (2022)
Flottan
2 500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
4,81 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
21,7 procent (2021)

Qatar – Ekonomisk översikt

Qatar har världens högsta inkomst per capita. Olja och naturgas utgör basen i den starka qatariska ekonomin och står tillsammans för hälften av bruttonationalprodukten (BNP), hälften av statens inkomster och omkring 85 procent av exportinkomsterna. Allt större vikt läggs dock vid att hitta nya inkomstkällor med tanke på framtiden.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
88 046 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,2 procent (2022)
Total BNP
237 296 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
65,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
38,3 procent (2022)
Inflation
4,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
45,3 procent (2022)
Valuta
qatarisk rial
Varuexport
129 810 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
33 199 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
26,3 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
69 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
naturgas, olja och oljeprodukter, konstgödsel, stål
Största handelspartner
Japan, Kina, EU, USA, Singapore
Mottaget bistånd per invånare
7 US dollar (1995)

Qatar – Naturtillgångar, energi och miljö

Qatar är ett utpräglat oljeland där olja och, i allt större utsträckning, fossilgas (naturgas) står för ekonomin. Gasen täcker nästan hela landets energibehov och ger stora exportinkomster. Beroendet av fossila bränslen och en modern livsstil med luftkonditionering till och med i vissa utomhusmiljöer har lett till att qatarierna har världens största utsläpp av växthusgaser per person.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
20 292 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
16 736 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
119,61 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
41,51 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
87 578 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
31,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
30 708 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Qatar – Jordbruk och industri

I ökenlandet Qatar ägs all jordbruksmark av staten, och nästan alla som arbetar inom jordbruk och industri är utländska migrantarbetare. Bara en mycket liten del av landytan är odlingsbar; en lika liten andel av invånarna ägnar sig åt jordbruk, boskapsskötsel eller fiske. Olja och gas är de viktiga branscherna för landets ekonomi.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
0,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
5,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
0,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
65,6 procent (2022)