Maldiverna

Republiken Maldiverna består av 26 atoller i Indiska oceanen. Avstånden mellan atollerna är stora, men till landytan är Maldiverna den minsta nationen i Asien. Alla öar är låglänta, vilket betyder att stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar utgör ett hot mot landets existens. Islam är statsreligion. 2008 hölls det första demokratiska valet. Turism är den viktigaste näringen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2018

  • November

  • Fängelsedomen mot Nashid upphävs

   Högsta domstolen upphäver den 13-åriga fängelsedomen mot expresident Nashid för terrorbrott. Domstolen konstaterar att hela åtalet var felaktigt och att Nashid aldrig skulle ha fällts i den rättegång 2015 som FN betecknade som "politiskt motiverad".

  • Solih avlägger presidenteden

   Ibrahim Mohamed Solih avlägger presidenteden vid en ceremoni i Malé. Han betonar i sitt installationstal hur allvarlig den ekonomiska krisen i landet är och vänder sig till Indien för hjälp. Den indiske premiärministern Modi är närvarande vid ceremonin och lovar att hjälpa grannlandet ur krisen. Maldiverna har traditionellt haft ett nära förhållande till Indien, men den förre presidenten Yamin knöt landet tätare till Kina med följden att skulderna till Peking  växte kraftigt.

  • Expresident Nashir återvänder

   Expresident Mohamed Nashir återvänder hem till Maldiverna från sin exil. Två dagar tidigare har Högsta domstolen dragit tillbaka arresteringsordern mot honom med motiveringen att han inte kan gripas innan hans överklagande av fängelsedomen på 13 år har behandlats.

  • Oktober

  • HD godkänner valet

   Högsta domstolen avvisar president Yamins begäran om att få presidentvalet (se September 2018) ogiltigförklarat på grund av valfusk.

  • Gayums fängelsedom upphävs

   En maldivisk domstol upphäver fängelsedomen mot exdiktatorn Gayum på 19 månader för domstolstrots (se Februari 2018).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0