Maldiverna

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/maldiverna/

Republiken Maldiverna består av 26 atoller i Indiska oceanen. Avstånden mellan atollerna är stora, men till landytan är Maldiverna den minsta nationen i Asien. Alla öar är låglänta, vilket betyder att stigande havsnivåer till följd av klimatförändringar utgör ett hot mot landets existens. Islam är statsreligion. 2008 hölls det första demokratiska valet. Turism är den viktigaste näringen.

Geografi och klimat

Maldiverna består geografiskt av 26 atoller, som sträcker sig drygt 80 mil från ekvatorn norrut i Indiska oceanen. De nordligaste öarna ligger 60–70 mil väster om Indiens sydspets och Sri Lanka. Klimatet i övärlden är hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
298 km2 (2020)
Tid
svensk +4 timmar
Angränsande land/länder
-
Huvudstad med antal invånare
Malé 133 412 (folkräkning 2014)
Övriga större städer
finns inga
Högsta berg
högsta punkt är 2,4 m ö h på ön Wilingili i Addu-atollen
Medelnederbörd/månad
250 mm (maj), 12 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
28 °C året runt

Källor

Befolkning och språk

Maldivierna har blandat ursprung och härstammar främst från sydindier, singaleser och araber. Det officiella språket är divehi (maldiviska). Engelska är gångbart i huvudstaden Malé och i turistområdena.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
maldivierna har blandat ursprung (härstammar främst från sydindier, singaleser och araber)
Antal invånare
530 953 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
1 719 (2018)
Andel invånare i städerna
39,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
18,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
3,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
43,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
79 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
80 år (2018)
Förväntad livslängd för män
77 år (2018)
Språk
divehi (maldiviska) är officiellt språk, engelska är gångbart i huvudstaden och i turistområden

Källor

Religion

I Maldiverna är den sunnitiska riktningen inom islam statsreligion. En person måste vara muslim för att få medborgarskap i landet.

Utbildning

Genom stora satsningar på utbildning har Maldiverna på några årtionden utrotat analfabetismen och gjort det möjligt för alla barn att gå i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
99,5 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
10 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
98,6 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,1 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,1 procent (2016)

Källor

Kultur

Det finns en livaktig inhemsk kultur i Maldiverna, med särpräglad musik, dans och hantverk. Det finns även en modern litterär tradition.

Arbetsmarknad

De flesta maldivier arbetar inom turism och handel. Brist på inhemsk arbetskraft inom främst byggbranschen gör att Maldiverna hyser ett stort antal migrantarbetare från andra sydasiatiska länder.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,4 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
18,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Många av Maldivernas medborgare har fått en betydligt högre levnadsstandard sedan 1970-talet. Fattigdomen har minskat och sjukvården har förbättrats. Nästan alla har idag tillgång till rent vatten och fungerande avloppssystem.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
7 per 1000 födslar (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 048 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
6 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Eftersom turister i huvudsak är hänvisade till särskilda hotellöar är chanserna för utlänningar att träffa maldivier i hemmiljö begränsade. Skulle det ändå ske kommer man långt med att som gäst uppträda respektfullt och visa vänlig uppskattning; någon komplicerad etikett behöver man inte oroa sig för.

Äldre historia

De första invånarna kom troligen till Maldiverna från södra Indien och Sri Lanka under årtusendet före vår tidräkning. På 1100-talet e Kr hade sjö- och handelsmän från östafrikanska och arabiska länder etablerat sig på öarna. Enligt traditionen omvändes den maldiviske kungen från buddismen till islam 1153. Därefter styrdes öarna av muslimska sultaner ända in i modern tid.

Modern historia

Det brittiska protektoratet Maldiverna blev en självständig nation den 26 juli 1965. Tre år senare antogs en grundlag som gjorde landet till republik. 1978 blev Maumoon Abdul Gayoom president, ett ämbete han behöll fram till 2008. Under Gayoom utsattes oppositionella för förtryck, men hans period vid makten karaktäriserades också av en snabb ekonomisk uppgång. 2008 inleddes en demokratisering.

Politiskt system

Maldivernas författning från 2008 är utformad efter den amerikanska konstitutionen och stadgar att landet ska ha ett demokratiskt flerpartisystem där president och parlament väljs direkt av folket. Den lagstiftande, verkställande och dömande makten är åtskilda.

Demokrati och rättigheter

Författningen från 2008 garanterar maldivierna demokrati och en rad grundläggande fri- och rättigheter – så länge de inte strider mot islam. Men trots demokratiseringen lider Maldiverna av stora demokratiska brister. Rättssäkerheten är låg och korruption är vanligt förekommande.

Aktuell politik

Efter 30 år av diktatur under Maumoon Abdul Gayum fick Maldiverna 2008 en ny demokratisk författning. Samma år hölls fria val vilka ledde till att oppositionen kom till makten genom demokratiaktivisten Mohamed Nashid och hans parti MDP. Årtiondet därefter präglades av politiskt kaos när klanen Gayum tog tillbaka makten och stora delar av oppositionen åter fängslades eller tvingades i exil. Omvärldens häpnad blev därför stor när MDP segrade i såväl presidentvalet 2018 som parlamentsvalet året därpå.

Fakta – politik

Officiellt namn
Divehi Jumhuriyya/ Republiken Maldiverna
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Ibrahim Muhamed Solih (2018–)
Regeringschef
president Ibrahim Muhamed Solih (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Maldivernas demokratiska parti (MDP) 65, Maldivernas progressiva parti (PPM) 8, Republikanska partiet (RP) 5, Maldivernas utvecklingsallians (MDA) 2, oberoende kandidater 7 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Maldivernas progressiva parti (PPM) 33, Maldivernas demokratiska parti (MDP) 26, Republikanska partiet (RP) 15, Maldivernas utvecklingsallians (MDA) 5, Rättvisepartiet (JP) 1, oberoende kandidater 5 (2014)
Valdeltagande
89 % i presidentvalet 2018; 78 % i parlamentsvalet 2019
Kommande val
presidentval 2023, parlamentsval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Maldiverna lägger i internationella sammanhang tonvikten på att föra fram kampen mot klimatförändringarna. Landet är särskilt angeläget om ett gott förhållande till de närmaste grannländerna Indien och Sri Lanka. Under Yamin-regeringen (2013–2018) kom relationerna med Indien att ansträngas av Maldivernas närmande till Kina.

Ekonomisk översikt

Ryggraden i Maldivernas ekonomi är turism och fiskexport. Båda näringarna är känsliga för ekonomiska kriser i omvärlden. Under 2010-talet tog Maldiverna stora lån från främst Kina för att utveckla infrastrukturen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
10 224 US dollar (2018)
Total BNP
5 272 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,2 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
5,6 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
2,2 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
67,4 procent (2017)
Inflation
0,2 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
68,0 procent (2018)
Utlandsskuld
1 365 miljoner US dollar (2017)
Valuta
rufiyaa
Varuexport
339 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
2 760 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 1 338 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
63 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fisk och fiskprodukter
Största handelspartner
Thailand, Sri Lanka, Storbritannien, Frankrike, Singapore, Förenade arabemiraten, Indien, Malaysia

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Maldiverna har få naturtillgångar, om man inte räknar det tropiska klimatet och sandstränderna som utgör basen för turistindustrin. Maldivernas existens kan vara hotad av de stigande havsvattennivåer som klimatförändringarna medför.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
857 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
1 445 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,0 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
1,0 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Fiskenäringen är landets näst viktigaste källa till utländskt kapital. Fisk, främst tonfisk, utgör merparten av varuexporten. Jordbruket är av mindre betydelse i Maldiverna där det är ont om mark och jorden är mager.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
5,6 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
26,3 procent (2016)

Källor

Industri

Den maldiviska industrin ägnas i huvudsak åt livsmedelsförädling. Framför allt bearbetas och förpackas fisk, inte minst tonfisk, i fabrikerna.