Libanon
Foto: Shutterstock/Aleksandr Sadkov

Libanon

Ett stelbent politiskt system som drogs upp på 1920-talet under fransk förvaltning har förblivit Libanons gissel. Systemet gav mest makt åt de västvänliga kristna maroniterna. Landets muslimer har för sin del sökt stöd i grannländerna. 1975 utbröt ett inbördeskrig som berörde hela regionen och pågick ända till 1990. Sedan dess lever det natursköna landet vid Medelhavets östra kust under ett spänt lugn, som då och då avbryts av upptrappade interna motsättningar. Konflikter i närområdet spiller också in över Libanons gränser. Under de lugna perioderna liknar huvudstaden Beirut åter den mondäna nöjesmetropol staden en gång var.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Mars

  • Libanon ställer in lånebetalning

   Libanon meddelar att staten inte kan betala ett lån i utländsk valuta som förfaller samma dag. Valutareserven räcker inte. Bankanalytiker anser att Libanon är i desperat behov av nödlån från IMF för att lugna kreditgivarna. Den mäktiga shiarörelsen Hizbollah, som tillsammans med sina allierade dominerar parlamentet, har varit emot krislån från IMF, som domineras av USA, men låter några dagar senare förstå att ett räddningspaket kan övervägas "om villkoren är rimliga". IMF uppmanar Libanon att genomföra snabba reformer för att stabilisera ekonomin.

  • Åklagare pressar Libanons banker

   Ekobrottsåklagaren Ali Ibrahim belägger tillgångar med kvarstad för 20 libanesiska banker och deras styrelser. Åtgärden som sätter press på bankerna måste också godkännas av Libanons centralbankschef. Det framgår inte vilka misstänkta brott åklagarmyndigheten utreder inom bankväsendet, men granskningen bottnar i rapporter om kapitalflykt.

  • Åklagare synar kapitalflykt

   Ordföranden i Libanons bankförening och företrädare för 14 banker frågas ut av åklagare om hur det kan komma sig att stora belopp har förts ut ut landet, samtidigt som bankerna har begränsat dollaruttag och överföringar till utlandet för de flesta libaneser. 2,3 miljarder dollar ska ha lämnat landet under de månader då Libanon skakats av demonstrationer mot bland misshushållning och korruption. Enligt ekobrottsåklagare har ägare till bankföretag fört ut pengar ur landet för egen del, viket lett till minskad inhemsk tillgång på valuta. Den 9 mars förfaller ett av statens lån till betalning. Om Libanon tvingas meddela att landet inte kan betala, blir det svårare för det skuldsatta landet att få nya lån.

  • Februari

  • Viruspandemi når Libanon

   Libanon får sin första fall av den smittsamma sjukdomen covid-19 bekräftade. Patienterna rapporteras nyligen ha besökt Iran, som är ett av de svårast drabbade länderna. Till följd av smittspridningen vidtar Libanon en rad åtgärder: flygtrafik begränsas och skolor stängs, men det råder brist på skyddsutrustning som behövs vid intensivvård.

  • Ny regering godkänd

   Hassan Diabs regering får godkänt av parlamentet i en förtroendeomröstning. Även regeringsförklaringen godkänns. Det sker inte utan protester utanför byggnaden: enligt Röda Korset behandlas 373 demonstranter för bland annat tårgas, varav 45 får sjukhusvård. Före februari månads utgång ska Diabs aviserade krisplan vara klar. 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0