Libanon

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/libanon/

Ett stelbent politiskt system som drogs upp på 1920-talet under fransk förvaltning har förblivit Libanons gissel. Systemet gav mest makt åt de västvänliga kristna maroniterna. Landets muslimer har för sin del sökt stöd i grannländerna. 1975 utbröt ett inbördeskrig som berörde hela regionen och pågick ända till 1990. Sedan dess lever det natursköna landet vid Medelhavets östra kust under ett spänt lugn, som då och då avbryts av upptrappade motsättningar, internt eller med Israel. Konflikter i närområdet spiller också in över Libanons gränser. 

Geografi och klimat

Libanon som är något mindre än Skåne ligger vid östra Medelhavets kust, mellan Syrien och Israel. Ordet Libanon betyder vit på arameiska och mjölk på arabiska. Namnet syftar på de snöklädda bergen i inlandet.

Yta
10 452 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Syrien, Israel
Huvudstad med antal invånare
Beirut 1 900 000 (FN-uppskattning 2010)
Övriga större städer
Tripoli 238 000, Saida 170 000, Tyr eller Sour 135 000, Nabatieh 103 000 (uppskattning 2007)
Högsta berg
al-Qurnat al-Sawda (3 087 m ö h)
Viktiga floder
Litani, Orontes

Källor

Befolkning och språk

Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat. Libaneserna identifierar sig inte främst som araber utan religion, politisk tillhörighet och släktskap avgör vilken “folkgrupp” man räknar sig till. Särskilt den religiösa tillhörigheten är viktig. Den icke-arabiska minoriteten utgörs främst av armenier, kurder, assyrier/syrianer, turkar och greker.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber 95 % 1
Antal invånare
6 082 357 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
595 (2017)
Andel invånare i städerna
88,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
15,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
4,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,8 procent (2017)
Förväntad livslängd
80 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
81 år (2016)
Förväntad livslängd för män
78 år (2016)
Språk
arabiska (officiellt språk), franska, engelska, kurdiska, armeniska
1. armenier 4%, övriga 1%

Källor

Religion

Religion i Libanon handlar om mycket mer än trosutövning. Religionstillhörigheten ligger som grund för en uppdelning av samhället där varje grupp har sin egen politiska kultur, samhörighet och ledare. Den styr de lagar som reglerar privatlivet, såsom förlovning, giftermål, skilsmässa, arv och adoption. Tro och religiösa värden är viktiga för de flesta libaneser. Mellan 96 och 98 procent sade sig tro på Gud i en undersökning som utfördes för några år sedan av en svensk-libanesisk forskargrupp. De två största religionerna är kristendom och islam.

Utbildning

Utbildning har traditionellt varit en av Libanons starka sidor. Redan på 1800-talet grundades kristna kloster- och missionsskolor, betalda av västländer. Sedan 1960-talet har grundutbildningen varit avgiftsfri i statliga skolor, men de elever som har råd går i privata skolor, där standarden är högre. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
86,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
91,2 procent (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,6 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,6 procent (2013)

Källor

Kultur

Efter den arabiska erövringen på 600-talet blev Libanon en del av den islamiska kultursfären. Islamisk kultur hade sin guldålder under det så kallade abbasidiska kalifatet (750-1250) då dess influenser nådde långt utanför Mellanöstern. När området sedan lades under det turkiska Osmanska riket på 1500-talet hejdades nästan all arabisk kulturutveckling. I det osmanska riket var det förbjudet att använda tryckpressar. Libanons välorganiserade kyrkor lyckades trots det trycka Psaltaren på arabiska 1610 med hjälp av en insmugglad tryckpress. Snart trycktes hela Bibeln på denna. År 1866 grundades det protestantiska American University of Beirut och 1881 det katolska universitetet St Joseph i samma stad. Många framträdande irakiska, syriska, libanesiska och palestinska intellektuella utbildades där.

Arbetsmarknad

De flesta anställda jobbar inom tjänstesektorn med bland annat handel, turism och byggnadsverksamhet. Bara en dryg procent av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket. Anställda har rätt att organisera sig fackligt och strejka med undantag för dem som är statligt anställda.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
17,6 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Inkomstklyftorna i Libanon är stora. Den lilla elitens förmögenhet har växt sedan inbördeskriget tog slut 1990, medan de fattigas inkomster inte har ökat nämnvärt. Landet har inte heller någon tradition av att försöka fördela inkomsterna jämlikt. Fattigdomen och bristen på resurser har dessutom ökat på grund av den stora strömmen av flyktingar från Syrien.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
92,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
98,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
7,4 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
662 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
5 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Libanon har under lång tid haft nära band till Europa, främst Frankrike, och är starkt influerat av västerländsk kultur. Men det finns också en mängd traditionella värderingar och särdrag som lever kvar. Seder och bruk varierar kraftigt mellan de olika religiösa och kulturella grupper som lever i landet.

Äldre historia

Libanons strategiska läge och fina hamnar vid Medelhavet har under historien lockat en rad erövrare, från olika etniska och religiösa grupper. Läget gjorde också att Libanon blev en viktig handelsnation. Efter första världskriget blev Libanon, som varit en del av Osmanska riket, ett mandat styrt av Frankrike. Först på 1940-talet blev Libanon självständigt.

Modern historia

Efter självständigheten delades makten mellan kristna och muslimer. De kristna fick mer makt, eftersom de antogs vara i majoritet, men med tiden såg många muslimer maktfördelningen som orättvis. 1975 bröt ett blodigt inbördeskrig ut som varade till 1990. Ta'if-avtalet efter kriget gjorde slut på de kristnas dominerande ställning. Syrien som deltagit i inbördeskriget behöll styrkor i landet och hade stor makt över Libanon fram till 2005 då politikern Rafiq al-Hariri mördades. Syrien beskylldes för mordet och tvingades under det tryck som uppstod att ta hem sina styrkor. Efter mordet bildades två breda politiska allianser, antisyriska 14 mars-alliansen och prosyriska 8 mars-rörelsen. Dessa allianser har sedan dess växlat vid makten.

Politiskt system

I Libanon delas makten mellan de religiösa grupperna. Hälften av parlamentarikerna är kristna, hälften muslimer. Presidenten ska vara kristen maronit, premiärministern sunnimuslim och parlamentets talman shiamuslim. Tanken är att det ska ge en rättvis representation åt de olika religionerna. Men det har också ökat lojaliteten med den egna gruppen – och motsättningarna mellan de olika grupperna. Vid valen spelar personliga kontakter och familjeband en större roll än partiernas politik. Syrien har i många år styrt politiken i Libanon. Konflikter och politiskt våld har bidragit till att de mänskliga rättigheterna ofta har hamnat på undantag.

Demokrati och rättigheter

Staten är sekulär, men alla viktiga beslut i Libanon präglas – också enligt lag – av att befolkningen är splittrad på många folkgrupper med olika religion. Rättigheterna som stärker gruppen begränsar ibland individen, men Libanon har ett förhållandevis öppet debatt- och medieklimat.

 

Aktuell politik

Libanon bevittnar något av en ny arabisk vår. En proteströrelse som tog fart hösten 2019 har lyckats tvinga fram en ny regering, men kräver också en helt ny författning och en ny vallag, som inte bygger på medborgarens religiösa och etniska tillhörighet. Proteströrelsen utmanar starka krafter: Den ifrågasätter inte minst ledarna inom de olika grupperingarna, som enligt konstitutionen och valsystemet ska dela makten.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriyya al-Lubnaniyya/ Republiken Libanon
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Michel Aoun (2016–)
Regeringschef
Hassan Diab (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Fria patriotiska rörelsen (Aoun-alliansen) 25, Framtidsrörelsen (Saad al-Hariri) 19, Amal 17, Hizbollah 14, Libanesiska styrkorna 16 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
14 mars-alliansen 71 inräknat Framtidsrörelsen 32, 8 mars-rörelsen 57 inräknat Amal 13, Hizbollah 13 (2009)
Valdeltagande
49,2 % i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2022

Källor

Utrikespolitik och försvar

Före inbördeskriget 1975-1990, då de kristna grupperna dominerade politiken, försökte Libanon hålla sig neutralt i regionens konflikter samtidigt som relationerna till väst, särskilt Frankrike, var nära. Under kriget fick Syrien ett starkt grepp om landet och sedan dess har både inrikes- och utrikespolitiken dominerats av hur Libanon ska förhålla sig till Syrien.

Fakta – försvar

Armén
56 600 man (2017)
Flygvapnet
1 600 man (2017)
Flottan
1 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
4,5 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
15,6 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Höjda priser på samhällsservice som vatten, el och teletjänster. Tätt mellan avbrotten i systemen. Begränsade uttag från bankerna. Fler och fler som förlorar sina jobb. En valuta som rasat i värde. Libanons ekonomi är i nästan fritt fall, med hot om statsbankrutt och skriande behov av internationella krislån.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
8 270 US dollar (2018)
Total BNP
56 639 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
0,2 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
2,9 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,8 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
74,7 procent (2018)
Inflation
3,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
151,0 procent (2018)
Utlandsskuld
73 526 miljoner US dollar (2017)
Valuta
libanesiskt pund
Varuexport
3 755 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
18 214 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 12 396 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
smycken, metaller, fordon, maskiner och elektronik, vin, tobak och grönsaker
Största handelspartner
Syrien, Sydafrika (för export) 1
1. Kina, Italien och USA (för import)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

I Libanon finns mineraler, men få förekommer i sådana mängder att de skulle löna sig att utvinna förutom järnmalm och salt. Energibehovet täcks till största delen av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 335 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2888 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
24 070 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
3,6 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Nästan 40 procent av Libanons yta utgörs av odlingsbar mark, men bara drygt en tredjedel är uppodlad. Jordbruket är viktigt framför allt längs kusten och i Bekaadalen. I kustområdena växer mest oliver och frukt; i Bekaadalen odlas bland annat vin. Boskapsskötsel förekommer framför allt i bergsområdena.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,9 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
64,3 procent (2016)

Källor

Industri

Bristen på naturtillgångar har hämmat utvecklingen av en inhemsk industrisektor. Bland industriföretagen dominerar små familjeföretag; 96 procent av företagen har färre än 10 anställda.Viktiga industriprodukter är livsmedel, kläder, möbler och trävaror. Tillverkning av smycken är en växande bransch.