Libanon

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/libanon/

Ett stelbent politiskt system som drogs upp på 1920-talet under fransk förvaltning har förblivit Libanons gissel. De kristna, maroniterna, söker fortsatt stöd i väst och landets muslimer i grannländerna. Mellan 1975 och 1990 rasade ett inbördeskrig som berörde hela regionen och motsättningar, särskilt med Israel, återkommer. Krigen har följts av en ekonomisk kris så djup att det natursköna landet vid Medelhavets östra kust beskrivits som "en stat som kollapsar i slow motion". 

Libanon – Geografi och klimat

Libanon som är något mindre än Skåne ligger vid östra Medelhavets kust, mellan Syrien och Israel. Ordet Libanon betyder vit på arameiska och mjölk på arabiska. Namnet syftar på de snöklädda bergen i inlandet.

Yta
10 452 km2 (2022)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Syrien, Israel
Huvudstad med antal invånare
Beirut 2,4 miljoner (inklusive förorter, FN-uppskattning 2021)
Övriga större städer
Tripoli 238 000, Saida 170 000, Tyr eller Sour 135 000, Nabatieh 103 000 (uppskattning 2007)
Högsta berg
al-Qurnat al-Sawda (3 087 m ö h)
Viktiga floder
Litani, Orontes

Källor

Libanon – Befolkning och språk

Över 90 procent av befolkningen i Libanon brukar betecknas som araber även om invånarnas historiska ursprung är mycket blandat. Libaneserna identifierar sig inte främst som araber utan religion, politisk tillhörighet och släktskap avgör vilken “folkgrupp” man räknar sig till. Särskilt den religiösa tillhörigheten är viktig. Den icke-arabiska minoriteten utgörs främst av armenier, kurder, assyrier/syrianer, turkar och greker.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber 95 % 1
Antal invånare
6 825 442 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
667 (2020)
Andel invånare i städerna
88,9 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
17,4 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
4,5 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
-0,4 procent (2020)
Fertilitetsgrad
2,1 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,7 procent (2020)
Förväntad livslängd
79 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
81 år (2019)
Förväntad livslängd för män
77 år (2019)
Språk
arabiska (officiellt språk), franska, engelska, kurdiska, armeniska
1. armenier 4%, övriga 1%

Källor

Libanon – Religion

Religion i Libanon handlar om mycket mer än trosutövning. Religionstillhörigheten ligger som grund för en uppdelning av samhället där varje grupp har sin egen politiska kultur, samhörighet och ledare. Den styr de lagar som reglerar privatlivet, såsom förlovning, giftermål, skilsmässa, arv och adoption. Tro och religiösa värden är viktiga för de flesta libaneser. Mellan 96 och 98 procent sade sig tro på Gud i en undersökning som utfördes för några år sedan av en svensk-libanesisk forskargrupp. De två största religionerna är kristendom och islam.

Libanon – Utbildning

Utbildning har traditionellt varit en av Libanons starka sidor. Redan på 1800-talet grundades kristna kloster- och missionsskolor, betalda av västländer. Sedan 1960-talet har grundutbildningen varit avgiftsfri i statliga skolor, men de elever som har råd går i privata skolor, där standarden är högre. 

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,9 procent (1974)
Antal elever per lärare i grundskolan
12 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
95,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,6 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,9 procent (2020)

Källor

Libanon – Kultur

Efter den arabiska erövringen på 600-talet blev Libanon en del av den islamiska kultursfären. Islamisk kultur hade sin guldålder under det så kallade abbasidiska kalifatet (750-1250) då dess influenser nådde långt utanför Mellanöstern. När området sedan lades under det turkiska Osmanska riket på 1500-talet hejdades nästan all arabisk kulturutveckling. I det osmanska riket var det förbjudet att använda tryckpressar. Libanons välorganiserade kyrkor lyckades trots det trycka Psaltaren på arabiska 1610 med hjälp av en insmugglad tryckpress. Snart trycktes hela Bibeln på denna. År 1866 grundades det protestantiska American University of Beirut och 1881 det katolska universitetet St Joseph i samma stad. Många framträdande irakiska, syriska, libanesiska och palestinska intellektuella utbildades där.

Libanon – Sociala förhållanden

Fattigdom och brist på resurser har antagit akuta proportioner i Libanon under den ekonomiska kris som skakat landet särskilt alltsedan 2019. I flera år hade förhållandena dessförinnan också förvärrats av en strid ström av flyktingar från det syriska inbördeskriget. Till det kom sprängämneskatastrofen i Beirut 2020, som slog ut stora delar av sjukvården och gjorde flera hundratusen av huvudstadens invånare hemlösa.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
6 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
92,6 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
686 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
5 procent (2020)

Källor

Libanon – Seder och bruk

Libanon har under lång tid haft nära band till Europa, främst Frankrike, och är starkt influerat av västerländsk kultur. Men det finns också en mängd traditionella värderingar och särdrag som lever kvar. Seder och bruk varierar kraftigt mellan de olika religiösa och kulturella grupper som lever i landet.

Libanon – Äldre historia

Libanons strategiska läge och fina hamnar vid Medelhavet har under historien lockat en rad erövrare, från olika etniska och religiösa grupper. Läget gjorde också att Libanon blev en viktig handelsnation. Efter första världskriget blev Libanon, som varit en del av Osmanska riket, ett mandat styrt av Frankrike. Först på 1940-talet blev Libanon självständigt.

Libanon – Modern historia

Efter självständigheten delades makten mellan kristna och muslimer. De kristna fick mer makt, eftersom de antogs vara i majoritet, men med tiden såg många muslimer maktfördelningen som orättvis. 1975 bröt ett blodigt inbördeskrig ut som varade till 1990. Ta'if-avtalet efter kriget gjorde slut på de kristnas dominerande ställning. Syrien som deltagit i inbördeskriget behöll styrkor i landet och hade stor makt över Libanon fram till 2005 då politikern Rafiq al-Hariri mördades. Syrien beskylldes för mordet och tvingades under det tryck som uppstod att ta hem sina styrkor. Efter mordet bildades två breda politiska allianser, antisyriska 14 mars-alliansen och prosyriska 8 mars-rörelsen. Dessa allianser har sedan dess växlat vid makten.

Libanon – Politiskt system

I Libanon delas makten mellan de religiösa grupperna. Hälften av parlamentarikerna är kristna, hälften muslimer. Presidenten ska vara kristen maronit, premiärministern sunnimuslim och parlamentets talman shiamuslim. Tanken är att det ska ge en rättvis representation åt de olika religionerna. Men det har också ökat lojaliteten med den egna gruppen – och motsättningarna mellan de olika grupperna. Vid valen spelar personliga kontakter och familjeband en större roll än partiernas politik. Syrien har i många år styrt politiken i Libanon. Konflikter och politiskt våld har bidragit till att de mänskliga rättigheterna ofta har hamnat på undantag.

Libanon – Demokrati och rättigheter

Staten är sekulär, men alla viktiga beslut i Libanon präglas – också enligt lag – av att befolkningen är splittrad på många folkgrupper med olika religion. Rättigheterna som stärker gruppen begränsar ibland individen, men Libanon har ett förhållandevis öppet debatt- och medieklimat.

 

Inrikespolitik och författning

Libanon – Aktuell politik

Libanon har bevittnat något av en ny arabisk vår, men den har förbytts i djup kris. En proteströrelse tog fart 2019 och lyckades få landets regering på fall, men den har inte fått gehör för krav på en helt ny författning och en vallag som inte utgår från medborgarens religiösa och etniska tillhörighet. Proteströrelsen utmanar starka krafter, inte minst ledare för de grupperingar som enligt konstitutionen och valsystemet ska dela makten.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriyya al-Lubnaniyya/ Republiken Libanon
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Michel Aoun (2016–)
Regeringschef
premiärminister Najib Mikati (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Civilsamhället (proteströrelsen) 13, Hizbollah 13, Hizbollahvänliga oberoende 8, Amal 15, Fria patriotiska rörelsen 18, Libanesiska styrkorna 21, Framtidsrörelsen 7, oberoende kandidater 15 (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Fria patriotiska rörelsen (Aoun) 25, Framtidsrörelsen (Saad al-Hariri) 19, Amal 17, Hizbollah 14, Libanesiska styrkorna 16 (2018) 2
Valdeltagande
41 procent i parlamentsvalet 2022, 49,2 procent i parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2026
1. Framtidsrörelsen ställde inte upp som parti, men tidigare medlemmar tog mandat som oberoende kandidater. I flera partigrupper har allierade ledamöter räknats in.
2. Återgivningen av antal mandat kan skifta beroende på att det förekom allianser. Allianser har också växlat under mandattiden.

Källor

Libanon – Utrikespolitik och försvar

Före inbördeskriget 1975-1990, då de kristna grupperna dominerade politiken, försökte Libanon hålla sig neutralt i regionens konflikter samtidigt som relationerna till väst, särskilt Frankrike, var nära. Under kriget fick Syrien ett starkt grepp om landet och sedan dess har både inrikes- och utrikespolitiken dominerats av hur Libanon ska förhålla sig till Syrien. Gentemot Israel pyr olösta konflikter.

Fakta – försvar

Armén
56 600 man (2017)
Flygvapnet
1 600 man (2017)
Flottan
1 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,0 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
10,8 procent (2020)

Källor

Libanon – Ekonomisk översikt

Höjda priser på samhällsservice som vatten, el och teletjänster. Tätt mellan avbrotten i systemen. Begränsade uttag från bankerna. Fler och fler som förlorar sina jobb. En valuta som rasat i värde. Libanons ekonomi är i fritt fall, med statsbankrutten nära och skriande behov av internationella krislån. Till det kom 2020, efter en sprängämneskatastrof, en till stora delar raserad huvudstad.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
4 650 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
-25,0 procent (2020)
Total BNP
31 735 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
3,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
6,9 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
87,2 procent (2020)
Inflation
84,9 procent (2020)
Statsskuldens andel av BNP
150,4 procent (2020)
Utlandsskuld
68 865 miljoner US dollar (2020)
Valuta
libanesiskt pund
Varuexport
3 819 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
10 403 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-3,0 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
49 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
smycken, metaller, fordon, maskiner och elektronik, vin, tobak och grönsaker
Största handelspartner
Syrien, Sydafrika (för export) 1
Bistånd per person
215 US dollar (2017)
1. Kina, Italien och USA (för import)

Källor

Libanon – Naturtillgångar, energi och miljö

I Libanon finns mineraler, men få förekommer i sådana mängder att de skulle löna sig att utvinna förutom järnmalm och salt. Energibehovet täcks till största delen av importerad olja. Illa fungerande energiförsörjning är ett av landets verkliga gissel. 

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 335 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2888 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
27 710 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,0 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
4,7 procent (2018)

Källor

Libanon – Jordbruk och fiske

Nästan 40 procent av Libanons yta utgörs av odlingsbar mark, men bara drygt en tredjedel är uppodlad. Jordbruket är viktigt framför allt längs kusten och i Bekaadalen. I kustområdena växer mest oliver och frukt; i Bekaadalen odlas bland annat vin. Boskapsskötsel förekommer framför allt i bergsområdena.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
3,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
64,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
14,0 procent (2020)

Källor

Libanon – Industri

Bristen på naturtillgångar har hämmat utvecklingen av en inhemsk industrisektor. Bland industriföretagen dominerar små familjeföretag; 96 procent av företagen har färre än tio anställda. Viktiga industriprodukter är livsmedel, kläder, möbler och trävaror. Tillverkning av smycken har varit en växande bransch.