Kuwait
Foto: Shutterstock/Nasser Buhamad

Kuwait

Likt de andra arabiska emiraten vid Persiska viken har Kuwait sedan andra världskriget genomgått en dramatisk omvandling från fattig fiskarnation till stenrik oljeproducent. Kuwait blev en självständig stat 1961 efter drygt 60 år som brittiskt protektorat men tvingades leva under tryck från grannen Irak, som hävdade historisk rätt till området. Irak invaderade Kuwait 1990 men drevs ut av en USA-ledd militär styrka året därpå. Sedan dess har Kuwait knutit nära band till västvärlden och även genomfört viss demokratisering med ett folkvalt parlament./span>

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • September

  • Kvinnliga domare tillträder

   Åtta kvinnliga domare inleder sin tjänstgöring, de första i Kuwait. De ingår i en grupp på 54 jurister som får arbeta i Högsta domstolen. Deras arbetsinsats ska utvärderas efter en tid, hur lång tid meddelas inte. Kvinnor i Kuwait fick rösträtt och blev valbara 2005. Fyra år senare valdes de första kvinnliga ledamöterna in i parlamentet.

  • Juli

  • Sjuk emir får vikarie

   Kuwaits 83-årige kronprins Nawaf al-Ahmad al-Sabah tar över som statschef, enligt beskeden tillfälligt, medan regenten vårdas på sjukhus. Dagen efter rapporterar lokala medier att den 91-årige emiren har genomgått en operation. Senare meddelas att emiren flygs till USA för vård.

  • Kvotsystem för gästarbetare ska införas

   Ett utskott i nationalförsamlingen antar en lag som säger att ett kvotsystem ska reglera arbetstillstånd för gästarbetare (se 3 juni). Lagförslaget innebär att gruppen av indiska medborgare inte får bli större än att den motsvarar 15 procent av Kuwaits medborgare. För egyptier, filippinier och lankeser sätts taket till 10 procent. Grupperna av bangladeshier, nepaleser, pakistanier och vietnameser begränsas till motsvarande 5 procent av Kuwaits inhemska befolkning. Systemet med kvoter väntas bli slutgiltigt godkänt under hösten 2020, men det kan ta flera år innan det har satts i verket. Coronakrisen har lett till att många gästarbetare redan förlorat sin försörjning, men en minskning av arbetskraften kan få långsiktigt negativa effekter även för Kuwait genom att arbeten med till exempel infrastruktur begränsas. 

  • Juni

  • Vass kritik mot corona-appar

   Amnesty International kritiserar vissa länder som använder smittspårningsappar och framhåller att deras appar bygger på teknik som äventyrar den personliga integriteten. Bahrain, Kuwait och Norge gör bruk av appar som Amnesty beskriver som särskilt farliga. I Kuwait svarar myndigheter att appen används uteslutande för att motverka pandemin och att spårningen är inriktad på att hitta personer som bryter 28 dagars obligatorisk självkarantän.

  • Regeringens mål: minskning av migranter

   Kuwait ska gå in för att minska inslaget av migranter i befolkningen. Inför mediefolk säger landets premiärminister att den "demografiska obalansen" behöver lösas.  Han anger Kuwaits totala befolkning till 4,8 miljoner, varav 3,3 miljoner är medborgare i andra länder. Istället för 70 procent migranter och 30 procent kuwaitier skulle regeringen vilja se andelen utländska medborgare minska till 30 procent. Från parlamentarikerhåll har det framförts förslag om ett kvotsystem, men också att alla statsanställda utländska medborgare bör ersättas med kuwaitier. Kritiker framhåller att det finns många jobb som kuwaitier är obenägna att göra. Enbart de anställda i hushåll som hör hemma i asiatiska länder tros vara minst 650 000 (se även 17 januari).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0