Kalendarium

Landguidens kalendarier omfattar i första hand händelser av politisk betydelse. I konfliktdrabbade länder nämns bara de mest omfattande våldsdåden. 
Källor: främst nyhetstjänster/nyhetsbyråer som BBC, AFP och Reuters samt regionala medier.

Senaste händelser

 • 2022

  • April

  • Ryssland och Ukraina inbjudna till G20-mötet

   Trots motstånd från USA och andra västländer bjuder Indonesien in både Rysslands president Vladimir Putin och den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj till G20-toppmötet i november 2022. Båda har tackat ja. USA vill att Ryssland stängs ute från mötet men Indonesien vill vara "opartiskt" och ha en neutral hållning till Rysslands fullskaliga offensiv mot Ukraina. Jakarta har sagt nej till att sända vapen till Ukraina men skickar däremot humanitärt bistånd. Indonesien är ordförandeland i G20 och höstens möte ska hållas på Bali. G20 samlar världens 20 största ekonomier. Ryssland är medlem av G20 medan Ukraina inte är det.

  • Skärpta straff för sexualbrott

   Parlamentet antar en lag som skärper straffen för sexuellt våld samt syftar till att hjälpa offren för sexualbrott med rehabiliteringen. Lagen innefattar även sexuellt våld inom äktenskapet samt ger brottsoffren möjlighet till skadestånd. Fysiskt sexuellt våld kan ge fängelse i upp till tolv år och att tvinga någon att gifta sig, till exempel ett barn, är straffbart med maximalt nio år. Att ha sex med någon utan samtycke kan ge fyra års fängelse. Lagen har debatterats i ett årtionde och väcker starkt motstånd i synnerhet från konservativa kretsar där man anser att frågor kring sexuellt våld i hemmet är en privat angelägenhet. De konservativa anser att utomäktenskapliga förbindelser samt samkönade relationer i stället ska bli olagliga. Antalet rapporterade sexualbrott i Indonesien har ökat kraftigt under coronapandemin 2020–2021.

  • Ryktesspridning om Widodos mandat

   Våldsamma protester utbryter på flera håll i landet när rykten börjar cirkulera om att president Widodo försöker förlänga sin mandatperiod, vilket skulle vara ett brott mot författningen. Nästa presidentval ska hållas 2024. Då är Widodo förbjuden att kandidera eftersom han redan varit president i de två mandatperioder som grundlagen tillåter. Flera ministrar och politiska partier har dock gjort uttalanden om att gränsen på högst två mandatperioder för presidenter bör tas bort och att valet borde senareläggas för att denna författningsändring ska hinnas med. Widodo har vid flera tillfällen avfärdat uppgifterna som ogrundade och betonat att valet 2024 ligger fast.

  • Januari

  • Lag antas om nya huvudstaden Nusantara

   Representanthuset antar en lag som säger att huvudstaden ska flyttas från Jakarta till en nybyggd stad med namnet Nusantara (övärld på javanesiska) på östra Kalimantan. Åtta av parlamentets nio partier röstar för flytten, som motiveras med att Jakarta sjunker på grund av överuttag av grundvatten, samt att trängseln och trafikproblemen är enorma i den nuvarande huvudstaden. Jakarta, som är byggd på träskmark, drabbas dessutom ofta av översvämningar. Förslaget om att flytta huvudstaden till Borneo kom från president Widodo (se Augusti 2019). Tidigare har till exempel Brasilien, Pakistan, Myanmar och Malaysia flyttat sina huvudstäder till nybyggda platser.

  • Tusentals tillstånd för gruvdrift dras in

   Widodo-regeringen drar in över 2 200 tillstånd för skogsavverkning samt brytning av kol och mineraler. Med beslutet hoppas regeringen kunna öka kontrollen över landets stora naturtillgångar. Bakgrunden är en konflikt som uppstått mellan regeringen och kolproducenter. De senare har inte lyckats leverera tillräckligt med kol för landets behov, eftersom de istället valt att sälja kolet till utlandet. Konflikten leder till att regeringen förbjuder kolexport, ett förbud man senare delvis lättar på.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0