Tunisien
Foto: Shutterstock/Anton Kudelin

Tunisien

Tunisien vid Afrikas Medelhavskust har under olika epoker invaderats av fenicier, romare, araber, osmaner och fransmän. Landet som blev en självständig stat 1956 upplevde 2011 arabvärldens första genuint folkliga revolution. Revolter i andra länder följde, men Tunisien framstod snart som det enda exemplet där verklig demokratisering kom till stånd. Ett fungerande nytt system har ändå varit svårt att bygga upp och framtidstron hos den unga befolkningen tryter.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Juni

  • Utökat presidentstyre i författningsförslag

   Väsentligt utökad makt för presidenten och minskad makt för parlamentet – det blir följden om den nya författning antas som Tunisien ska folkomrösta om den 25 juli. När förslaget presenteras annonseras stora förändringar jämfört med den författning som trädde i kraft 2014, tre år efter ben Ali-diktaturen. Premiärministern ska utses av presidenten och kan inte tvingas bort genom misstroendeomröstning i parlamentet. En ny parlamentarisk kammare införs, med regional förankring som president Saïed ser som decentralisering av makten. Strejkförbud införs för domarkåren.

  • Islam tonas ned i ny författning

   Islam kommer inte att nämnas som den tunisiska statens religion i den nya författningen, bekräftar president Saïed. Slutlig bearbetning pågår av författningstexten som tunisierna ska folkomrösta om den 25 juli. Den nya texten ska uttrycka att Tunisien tillhör umma, den religiösa gemenskap som islam utgör.

  • Maj

  • Folkomröstning den 25 juli

   Den 25 juli 2022 ska Tunisien hålla folkomröstning om ”den nya republiken”. Frågan som väljarna ska besvara blir enligt statens kungörelse: ”Stöder du förslaget till ny författning för den tunisiska republiken?” Förslaget ska vara klart den sista juni. Den insamling av förslag som president Kaïs Saïed låtit göra, och kallar ”folklig konsultation”, har till stor del bojkottats. Saïed har alltsedan han stängde parlamentet och införde presidentstyre den 25 juli 2021 anklagats för diktatorsfasoner. Politiska partier har uteslutits från den ”nationella dialogen” och den fackliga landsorganisationen UGTT har avstått från att delta. Enligt presidentens utfästelser ska folkomröstningen följas av parlamentsval i december.

  • April

  • Ny allians utmanar presidenten

   Vänsterveteranen Ahmed Néjib Chebbi, med politiska meriter från motståndet mot Ben Ali-diktaturen, meddelar att en ny allians ska utmana nuvarande presidenten Kaïs Saïed. Alliansen ska kallas Nationella räddningsfronten och samla olika politiska krafter för att återskapa demokrati och medborgerliga rättigheter som gått förlorade när presidenten valt att styra genom dekret och upplösa folkvalda församlingar. I alliansen ingår fem partier, bland dessa islamistiska Ennahda (al-Nahda), och fem enskilda organisationer. Chebbi kräver att en ”räddningsregering” ska styra landet tills val kunnat hållas.

  • Presidenten utökar sin utnämningsmakt

   President Kaïs Saïed ger, via dekret, sig själv rätten att utse ordföranden i valkommissionen. Inför den folkomröstning om författningsändringar han vill genomföra i sommar, och inför parlamentsval som planeras till i december, ska tre av de sju ledamöterna utses av presidenten. Valkommissionen, som inrättades 2012, har för närvarande nio medlemmar och ordföranden är utnämnd av parlamentet.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0