Tunisien
Foto: Shutterstock/Anton Kudelin

Tunisien

Tunisien vid Afrikas Medelhavskust har under olika epoker invaderats av fenicier, romare, araber, osmaner och fransmän. Landet som blev en självständig stat 1956 upplevde 2011 arabvärldens första genuint folkliga revolution. Revolter i andra länder följde, men Tunisien framstod snart som det enda exemplet där verklig demokratisering kom till stånd. Ett fungerande nytt system har ändå varit svårt att bygga upp och framtidstron hos den unga befolkningen tryter.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Oktober

  • Ny ministär meddelas, via dekret

   Nästan tre månader efter sitt eget maktövertagande utnämner president Saïed, via dekret, en ny regering som ska tjänstgöra med Najla Bouden Romdhane som chef. Bara två namn finns kvar från den tidigare ministären: utrikesminister Othman Jarandi och utbildningsminister Fethi Selouati. Saïeds bundsförvant Taoufik Charfeddine återvänder till den viktiga posten som inrikesminister (se 5 januari 2021).

  • September

  • Geolog blir ny premiärminister

   Najla Bouden Romdhane får president Saïeds uppdrag att fungera som premiärminister. Hon är franskutbildad geolog, har doktorsgrad med ingenjörsinriktning och bakgrund i Världsbanken. Presidenten har bett henne att sätta samman en ministär så snart som möjligt.

  • Massavhopp från Ennahda

   Fler än 100 medlemmar av islamistpartiet Ennahda (al-Nahda) meddelar att de lämnar partiet i protest. Tunisiens politiska kris har förvärrats av ”dåliga val” som gjorts av partiledaren och grundaren Rachid Ghannouchi, hävdar de och lyfter fram ”olämpliga allianser”. Bland avhopparna finns både parlamentsledamöter och tidigare ministrar.

  • Presidentens agerande fördöms

   Omkring 20 människorättsorganisationer samlas bakom ett uttalande där de fördömer president Saïeds maktövertagande. Bakom uttalandet står både tunisiska och internationella organisationer, bland dem Amnesty, Human Rights Watch och Internationella juristkommissionen. Ändringar av författningen från 2014 måste ske med respekt för grundläggande friheter och rättigheter, de kan inte dikteras ensidigt av presidenten, framhåller organisationerna. Dagen innan har också den tunisiska landsorganisationen UGTT varnat för hot mot demokratin.

  • Nya dekret stärker presidenten

   President Saïed utfärdar en serie dekret i vilka han utvidgar sin egen makt och inskränker inflytandet för regering och parlament. Bland annat fastslås att lagar utfärdas genom dekret från presidenten. Han meddelar också att han tänker tillsätta en kommission som ska förbereda ändringar i det politiska systemet; Saïed har antytt att han vill se ändringar i 2014 års författning, som är en produkt av demokratiprocessen efter den arabiska våren 2011. Alltsedan Saïed införde presidentstyre den 25 juli har han avfärdat kritik med att landets författning medger att presidenten vidtar exceptionella åtgärder när nationen hotas. Demonstrationer mot hans agerande förekommer och islamistpartiet Ennahda varnar för att han riskerar att sätta igång en process som innebär nedmontering av staten. 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0