Tunisien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/tunisien/

Tunisien vid Afrikas Medelhavskust har under olika epoker invaderats av fenicier, romare, araber, osmaner och fransmän. Landet som blev en självständig stat 1956 upplevde 2011 arabvärldens första genuint folkliga revolution. Flera andra länder kom att följa efter, men Tunisien framstod snart som det enda exemplet där en demokratisering verkligen kom till stånd.

Geografi och klimat

Tunisien ligger i Nordafrika mellan Algeriet i väster och Libyen i sydöst. I norr och i öster har landet en mer än 130 mil lång kust mot Medelhavet. Avståndet till Sicilien är mindre än 15 mil.

Yta
164 150 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Algeriet, Libyen
Huvudstad med antal invånare
Tunis 639 000 (2,4 milj i storstadsområdet) (2014)
Övriga större städer
Sfax 273 000, Sousse 222 000 (2012)
Högsta berg
Jebel Chambi (1 544 m ö h)
Viktiga floder
Medjerda (al-Majrada)

Källor

Befolkning och språk

Tunisien har den kanske mest enhetliga befolkningen i Nordafrika. De flesta tunisier räknar sig som araber. Den ursprungliga berberbefolkningen har blandats upp med araber som kom till landet med början på 600-talet. I oaserna i söder lever ännu små grupper av berber som bevarat sitt språk och sin kultur. Berberna har under 2010-talet försökt få större uppmärksamhet för sin kulturella särart och krävt att berbiska ska få användas inom utbildningsväsendet.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber 98 %, berber 1 %, övriga 1 %
Antal invånare
11 532 127 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
74 (2017)
Andel invånare i städerna
68,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
18,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
76 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2016)
Förväntad livslängd för män
74 år (2016)
Språk
arabiska är officiellt språk, inom utbildning, affärsliv och förvaltning talas även franska

Källor

Religion

Nästan hela befolkningen är muslimer och tillhör islams huvudriktning sunni, men det finns mindre grupper av shiiter. Den nya författningen håller fast vid att islam ska vara statsreligion, som varit fallet sedan 1956, och föreskriver också att presidenten ska vara muslim. Religionsfrihet ska råda och religiösa samlingslokaler som moskéer får inte användas för politiska syften.

Utbildning

Stora statliga satsningar har gjorts på skolväsendet. Idag är bara omkring 3 procent av unga tunisier analfabeter medan andelen invånare som har akademisk utbildning har fyrfaldigats sedan 1990, från drygt 3 till 12 procent. Äldre kvinnor saknar i många fall ännu läs- och skrivkunnighet, men bland de unga råder nästan ingen skillnad.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,6 procent (2013)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
79,0 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
22,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
22,9 procent (2015)

Källor

Kultur

Tunisiens kulturliv bär spår av alla de civilisationer som tagit landet i besittning: den feniciska, romerska, arabiska, osmanska (turkiska) och till sist den franska. I Kartago, beläget nära dagens Tunis, verkade under den romerska tiden antikens stora kristna tänkare som Augustinus, Tertullianus och Cyprianus.

Arbetsmarknad

Tunisien har under lång tid haft hög arbetslöshet. Under senare år har den officiella siffran i allmänhet legat kring 13–15 procent, men långt fler är undersysselsatta och får hanka sig fram på tillfälliga arbeten. Särskilt inom turistbranschen finns få fasta jobb. Arbetslösheten är särskilt stor bland unga och bland nyutexaminerade universitetsstudenter.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
15,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
34,8 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Ända sedan självständigheten har social utveckling varit ett prioriterat område och de senaste decennierna har framsteg gjorts på flera områden. Detta har gjort att hälsoläget bland befolkningen uppges vara bland de bästa i Nordafrika. Underfinansiering av vården har samtidigt lett till nya problem, bland annat brist på läkemedel.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
15 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
94,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
90,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
257 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Tunisien är känt som ett av de mest liberala, muslimska länderna. Det finns flera skäl till detta. Ett är den västerländska klädseln som numera är vanlig, särskilt i städerna. Ett annat att tunisiska kvinnor är mer jämställda med männen jämfört med stora delar av övriga arabvärlden.

Äldre historia

Flera stora makter har härskat i det område som idag är Tunisien. Efter stadsstaten Kartagos fall på 100-talet före kristen tideräkning inlemmades området i romarriket. Några hundra år senare härskade Östrom i drygt hundra år fram tills araberna anlände på 600-talet. Från 1200-talet styrdes Tunisien som en egen stat under den berbiska hafsiddynastin, men vid mitten av 1500-talet invaderades det åter av yttre makter, först kortvarigt av Osmanska riket, sedan av Frankrike.

Modern historia

Självständighetssträvanden inom Tunisien under 1900-talets första årtionden utmynnade i att fransmännen gav området självstyre efter andra världskriget. Vid mitten av 1950-talet utropades självständighet. Under president Habib Bourguiba förstatligades industrin och jordbruket kollektiviserades medan förbindelserna ökade med östblocket. På 1980-talet utlöstes starka folkliga protester efter flera år av ekonomisk kris och Bourguiba avsattes i en kupp. Zine al-Abidin Ben Ali tog över som ny ledare och byggde upp ett auktoritärt styre som kom att bestå under många år. 2011 störtades Ben Ali i samband med den så kallade jasminrevolutionen och en skakig demokratiseringsprocess inleddes.

Politiskt system

Tunisien fick en ny demokratisk grundlag 2014, efter den arabiska våren 2011 då en protestvåg tvingade landets diktator att avgå. Maktfördelningen mellan president och regering påminner om Frankrikes halvpresidentiella system.

Demokrati och rättigheter

Grundlagen i Tunisien ger skydd för mänskliga rättigheter och garanterar jämlikhet mellan könen. Författningen betraktas som liberal och till skillnad från vad som gäller i flertalet arabländer ligger islamisk lag, sharia, inte till grund för rättskipningen. Situationen för medierna har blivit bättre sedan revolutionen 2011.

 

Aktuell politik

Tunisien har lyfts fram som ett positivt exempel bland de länder som skakades av folkliga revolter under arabiska våren 2011. Författningen från 2014 anses vara arabvärldens mest liberala. I de val som hölls samma år segrade ett sekulärt parti, vars ledare också vann presidentvalet. Men det största islamistpartiet har nu flest mandat i parlamentet och samarbetet mellan partierna sätts på prov. Samtidigt går ekonomin knackigt och väljarnas skepsis mot etablerade politiker har vuxit.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriyya al-Tunisiyya/Republiken Tunisien
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Kaïs Saïed (2019-)
Regeringschef
Elyas Fakhfakh (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Ennahda 52, Qalb Tounes 38, Attayar 22, Karama 21, Fria författningspartiet 17, Tahya Tounes 14, Machrou Tounes 4, Nida Tounes 3 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nida Tounes 86, Ennahda 69, Fria patriotiska unionen (UPL) 16, Folkfronten 15, Afek Tounes 8, Samling för republiken (CPR) 4 (2014)
Valdeltagande
41% i parlamentsvalet, 55 procent i presidentvalets avgörande omgång (2019)
Kommande val
president- och parlamentsval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Tunisien har sedan självständigheten fört en alliansfri utrikespolitik. Det har setts som viktigt att ha goda relationer såväl till västländer och USA som till arabvärlden. Under 2010-talet har landet fortsatt på samma linje samtidigt som ett allt viktigare fokus för samarbete med andra länder har blivit att bekämpa terrorism.

Fakta – försvar

Armén
27 000 man (2017)
Flygvapnet
4 000 man (2017)
Flottan
4 800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,9 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Trots att Tunisien har goda förutsättningar för turism, en viktig exportindustri och stor jordbruksexport av bland annat olivolja har ekonomin inte tagit riktig fart sedan revolutionen 2011. Politiska och sociala oroligheter och terrorattentat har stört turism och utländska investeringar samtidigt som dåliga skördar inom jordbruket och svårigheter inom energi- och gruvnäringarna har påverkat negativt. Därtill har Tunisien drabbats av yttre faktorer i omvärlden – inte minst coronakrisen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 447 US dollar (2018)
Total BNP
39 861 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,5 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
9,5 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
14,5 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
60,3 procent (2017)
Inflation
6,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
77,0 procent (2018)
Utlandsskuld
32 152 miljoner US dollar (2017)
Valuta
tunisisk dinar
Varuexport
15 563 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
21 434 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 4 429 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
96 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
textil- och konfektionsprodukter, livsmedel (främst olivolja), olja, oljeprodukter, fosforsyra, kemiska produkter, fosfat
Största handelspartner
Frankrike, Tyskland, Libyen, Spanien (2010)

Källor

Naturtillgångar och energi

Fosfat, olja och naturgas är Tunisiens främsta naturtillgångar. Tunisien är dock inte självförsörjande med energi utan importerar olja och naturgas. Tunisien är en av världens största fosfatproducenter.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
945 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1446 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
28 830 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,6 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
12,6 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Även om jordbrukets andel av ekonomin i stort har minskat under de senast årtiondena så har det ännu stor betydelse i de fattigare delarna av landets inre där många försörjer sig på jordbruk och boskapsskötsel. Jordbruksproduktionen varierar dock kraftigt från år till år beroende på mängden nederbörd. Särskilt olivodlingarna är viktiga; Tunisien är en av världens största producenter och exportörer av olivolja.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
9,5 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
64,8 procent (2016)

Källor

Industri

Tillverkningsindustrin har en viktig roll i den tunisiska ekonomin och produktionen går till stor del på export. Elektronik- och fordonstillverkning är tillsammans med textil- och livsmedelsindustri de viktigaste industrigrenarna. De flesta industrier ligger i Tunis.