Seychellerna
Foto: Shutterstock/BlueOrange Studio

Seychellerna

Seychellerna var länge en samling obebodda öar i Indiska oceanen. Först i slutet av 1700-talet slog sig europeiska nybyggare ned med afrikanska slavar. Öarna hamnade under brittisk överhöghet, och tjänade som flott- och flygbas under andra världskriget. Sedan 1976 är Seychellerna en självständig nation med förhållandevis hög levnadsstandard. Turism och fiske utgör basen i ekonomin.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Februari

  • Framgångar för regeringens antidrogprogram

   Heroinmissbruk är ett växande problem i Seychellerna. Omkring 5 000 människor beräknas vara beroende av drogen, vilket motsvarar ungefär en tiondel av landets totala arbetsstyrka. Regeringen har agerat för att ta tag i problemet genom att utlösa ett nationellt hälsonödläge och satsar 5,5 miljoner dollar på vård och förbyggande åtgärder, vilket är ungefär tio gånger mer än man satsade 2016, istället för att straffa dem som missbrukar. Ett statligt metadonprogram ska ha nått 2 500 heroinmissbrukare. Det går redan nu att se andra positiva resultat, både när det gäller hälsa och sociala problem. Brottsligheten har nästan halverats och antalet fall av hepatit c har minskat påtagligt, och ungdomsarbetslösheten har fallit från drygt 6 procent till något över 2 procent. Ett skäl att så många seychellier drabbats är att droghandeln via Östafrika tog fart i slutet av 00-talet och landets gränser är svåra att kontrollera.  

 • 2019

  • April

  • President Faure vädjar om skydd för världens hav

   Seychellernas president Danny Faure vädjar till världen att göra mer för att skydda världens hav. Han gör det i en direktsändning från en undervattensfarkost i Indiska oceanen, som befinner sig 120 meter under ytan. "Frågan är större än oss själva och vi kan inte vänta på att nästa generation ska lösa problemen åt oss", säger han.

  • Februari

  • Ex-president René avlider

   Albert René, som med fast hand styrde Seychellerna mellan 1977 till 2004 avlider. Han hade behållit ett starkt inflytande över politiken även sedan han lämnat över stafettpinnen till sin vicepresident James Michel. Oppositionen anklagade hans regim för brott mot de mänskliga rättigheterna,  men René förnekade att några oegentligheter hade förekommit. Albert René blev 83 år.

 • 2018

  • Oktober

  • Seychellerna satsar 15 miljoner dollar på att skydda havsområden

   Seychellerna har fått ihop 15 miljoner dollar via så kallade blå obligationer som ska användas för att skydda havsmiljön och landets fiskevatten. Ett 210 000 kvadratkilometer stort havsområde ska upprättas, där ska fisket begränsas, inga oljeprospekteringar och andra stora projekt får förekomma. En amerikansk naturskyddsgrupp, Nature Conservancy, betalat 22 miljoner dollar på landets utlandsskuld i utbyte mot att Seychellerna går med på att skydda omkring en tredjedel av sina havsområden.

  • Mars

  • Avtal om frihandel i Afrika

   Seychellerna är ett av 44 länder som undertecknar ett frihandelsavtal vid Afrikanska unionens toppmöte i Rwanda. Avtalet måste ratificeras på nationell nivå innan frihandelsområdet AFCFTA kan bli verklighet men det ses som ett historiskt viktigt steg mot ökat handelsutbyte inom Afrika.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0