Liberia
Foto: Flickr/whiteafrican

Liberia

Republiken Liberia i Västafrika grundades 1847 av frigivna amerikanska slavar. De skapade en stat som i mycket efterliknade USA och där de och deras ättlingar kom att utgöra en överklass med monopol på den politiska makten ända fram till 1980. Därefter har brutala kuppregimer och inbördeskrig lagt landet i ruiner och förött ekonomin, som baserats på export av rågummi, virke och järnmalm. Sedan några år in på 2000-talet pågår ett mödosamt uppbyggnadsarbete.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Januari

  • Demonstranter kräver besked om "försvunna pengar"

   Demonstranter i Monrovia kräver att president George Weah ska offentliggöra den rapport som han har beställt om vad som hänt med de 100 miljoner dollar i nytryckta sedlar som i september 2018 rapporterades ha försvunnit. Det råder dock delade meningar om huruvida pengarna har försvunnit eller inte (se September och Oktober 2018). Senare säger Weah att rapporten ska presenteras i februari.

 • 2018

  • Oktober

  • Centralbankschef hävdar att inga pengar försvunnit

   Frågan om huruvida nytryckta liberianska sedlar värda omkring 100 miljoner amerikanska dollar är försvunna eller inte fortsätter att skapa förvirring. Chefen för centralbanken Nathaniel Patray förnekar att några pengar alls har försvunnit (se September 2018). Patray kräver också att det reseförbud som införts för 15 personer ska hävas. Veckan innan hade en domstol å sin sida begärt att reseförbudet ska utvidgas för att omfatta ytterligare ett 10-tal centralbanksanställda.

  • September

  • President Weah godkänner ny lag för jordreform

   President Weah undertecknar en lag som ger lokalsamhällen större rättigheter när det gäller mark de brukar av hävd. De ska nu kunna visa att de äger marken genom att hänvisa till muntliga vittnesmål, kartor och skriftliga avtal som slutits mellan olika samhällen. Frågan är känslig och staten har tidigare undertecknat avtal som ger utländska bolag  rätt att bedriva gruvdrift, odla oljepalmer eller hugga timmer på omkring 40 procent av landets areal, enligt rättighetsgrupper. Detta är en av George Weahs första stora reformer sedan han kom till makten. Lagförslaget har dock diskuterats under fyra års tid. Det kommer dock att dröja innan lagen kan praktiseras och alla ägarförhållanden har fastställts.

  • 15 får reseförbud efter misstankar om miljonstöld

   Regeringen förbjuder 15 personer att lämna landet efter misstankar om att nytryckta liberianska sedlar värda omkring 100 miljoner amerikanska dollar har försvunnit innan de hann levereras till landets centralbank. Pengarna ska, enligt informationsminister Eugene Nagbe, ha försvunnit någon gång mellan december 2017 och augusti 2018, andra som finansminister Samuel Twea tonar ner händelsen och säger att inte alla pengar är borta. Till dem som beläggs med reseförbud hör Ellen Johnson Sirleafs son vice centralbankschef Charles Sirleaf, den förre centralbankschefen Milton Weeks och den libanesiske affärsmannen George Abi Jaoudi, alla med nära band till den förra presidenten. Regeringen har inlett en utredning av vad som kan ha hänt med pengarna, och USA har lovat att bistå. Ellen Johnson Sirleaf förnekar att några pengar har försvunnit och säger att banken redan lagt fram full bevisning. Hon kritiserar senare president Weah för att han försöker dra in henne i affären.

  • Juni

  • Importtullar tas bort på basvaror

   Liberias nye president George Weah beslutar att tullar ska tas bort på 2000 importerade basvaror. Åtgärden syftar att få ner den höga inflationen.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0