Liberia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/liberia/

Republiken Liberia i Västafrika grundades 1847 av frigivna amerikanska slavar. De skapade en stat som i mycket efterliknade USA och där de och deras ättlingar kom att utgöra en överklass som fram till 1980 hade monopol på den politiska makten. Därefter har brutala kupper och inbördeskrig lagt landet i ruiner och förött ekonomin. Sedan några år in på 2000-talet pågår ett mödosamt uppbyggnadsarbete efter krigen, men utvecklingen går långsamt och läget förvärras av omfattande korruption.

Liberia – Geografi och klimat

Liberia i Västafrika gränsar i nordväst till Sierra Leone, i norr till Guinea och i öster till Elfenbenskusten. I väster har landet en cirka 57 mil lång kust längs Atlanten men kraftiga vågor, vassa klippor och laguner gör stora delar av strandremsan otillgänglig, förutom vid ett fåtal stränder och naturliga hamnar. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
96 320 km2 (2022)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Sierra Leone, Guinea, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Monrovia 1,6 miljoner invånare (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Buchanan, Gbarnga, Zwedru
Högsta berg
Mount Wuteve (1440 m ö h)
Viktiga floder
Cavally, St Paul
Medelnederbörd/månad
Monrovia 996 mm (juli), 30 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Monrovia 27 °C (mars), 25 °C (juli)

Källor

Liberia – Befolkning och språk

Liberia hade 2021 drygt 5 miljoner invånare. Höga födelsetal gör att befolkning ökar snabbt. Den inhemska befolkningen består nästan helt av 16 etniska grupper, varav kpelle och bassa är störst. Ett par procent av invånarna är ättlingar till de frigivna amerikanska slavar som grundade staten Liberia 1847. Dessa americoliberianer (i Liberia något nedlåtande kallade congo) hade monopol på makten fram till 1980, därefter har andra folkgrupper haft större inflytande.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kpelle 20 %, bassa 13 %, grebo 10 %, gio 8 %, mano 8 %, övriga ca 40 % (folkräkning 2008)
Antal invånare
5 057 677 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
53 (2020)
Andel invånare i städerna
52,1 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
32,7 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
7,4 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2020)
Fertilitetsgrad
4,2 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,7 procent (2020)
Förväntad livslängd
64 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
65 år (2019)
Förväntad livslängd för män
63 år (2019)
Språk
ngelska är officiellt språk 1
1. ett 20-tal lokala språk varav de flesta saknar skriftspråk

Källor

Liberia – Religion

Religionen spelar en viktig roll bland liberianerna. Officiellt är en stor majoritet kristna, men många håller samtidigt fast vid traditionella trosriktningar med inslag av animism (tron att allt i naturen har en själ). Kring var tionde liberian är muslim, enligt folkräkningen 2008, men muslimska ledare säger att de är betydligt fler än så.

Liberia – Utbildning

Skolväsendet består av en ettårig förskola, följd av en sexårig grundskola och ett påbyggnadsstadium på tre plus tre år. Officiellt gäller tioårig skolplikt från sex års ålder men i praktiken har sällan ens hälften av barnen fått en riktig skolgång.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
44,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
22 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
48,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
8,1 procent (2018)

Källor

Liberia – Kultur

Likt sina grannländer längs den västafrikanska kusten har Liberia ett rikt musikliv. Många sånger härstammar från den musik som kristna amerikanska missionärer förde med sig, men de har anpassats till inhemsk traditionell musik.

Liberia – Sociala förhållanden

Befolkningen drabbades hårt av krigen på 1990-talet och i början av 2000-talet. Sjukhus och vårdcentraler blev illa åtgångna och hundra­tusentals människor saknade möjlighet att få vård; fortfarande är det ont om läkemedel och utrustning. Ebolakrisen 2014–2015 visade på stora brister inom sjukvården och lade därtill beslag på stora delar av de få befintliga sjukvårdsresurserna.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
62 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,6 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
75,3 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
18,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
45 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
12 procent (2020)

Källor

Liberia – Seder och bruk

Hälsningen är ett viktigt socialt smörjmedel i Liberia. Man bör hellre hälsa lite för ofta än för sällan, även om det så gäller fullständiga främlingar som råkar befinna sig i samma rum eller råkar mötas i en dörr.

Liberia – Äldre historia

Liberia är Afrikas äldsta självständiga republik, utropad 1847 av frigivna afrikanska slavar från USA. Ättlingarna till dessa americo-liberianer bildade en överklass som hade monopol på makten ända fram till 1980.

Liberia – Modern historia

Åren mellan 1980 och 2003 präglades av krig och ekonomiskt vanstyre. Under krigsherren och sedermera presidenten Charles Taylor kom Liberia att utgöra ett hot för hela regionen. Läget förbättrades sedan en demokratiskt vald regim under den tidigare ekonomen vid Världsbanken, Ellen Johnson Sirleaf, kunde tillträda 2006. 2018 tog den tidigare fotbollsstjärnan George Weah över makten.

Liberia – Politiskt system

Liberias politiska system liknar USA:s, med makten delad mellan ett lagstiftande, ett verkställande och ett dömande organ – tvåkammarparlamentet, presidenten och regeringen samt Högsta domstolen. I början av 2018 skedde ett maktskifte, då George Weah tog över presidentposten från Ellen Johnson Sirleaf som då hade suttit vid makten i tolv år.

Liberia – Demokrati och rättigheter

Sedan inbördeskriget tog slut 2003 har Liberia gjort tydliga framsteg när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Men landet har stora problem med bland annat korruption och kvinnors rättigheter, inte minst ett utbrett sexuellt våld.

Inrikespolitik och författning

Liberia – Aktuell politik

Efter många års krig har läget i landet stabiliserats. I början av 2018 skedde ett maktskifte, då den förre fotbollstjärnan George Weah tog över presidentposten från Ellen Johnson Sirleaf som då hade styrt landet i tolv år. Men han har inte lyckats infria de stora förhoppningar som då knöts till maktskiftet, inte minst bland fattiga liberianer.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Liberia/Republiken Liberia
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president George Weah (2018−)
Regeringschef
president George Weah (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kongressen för demokratisk förändring (CDC) 21, Enhetspartiet (UP) 19, Folkets enhetsparti (PUP) 5, Frihetspartiet (LP) 3, Alla liberianers parti (ALP) 3, Rörelsen för demokrati och återuppbyggnad (MDR) 2, samt flera mindre partier och 12 oberoende kandidater 12 (2017) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Enhetspartiet (UP) 24/10, Kongressen för demokratisk förändring (CDC) 11/3, Frihetspartiet (LP) 7/1, Nationella unionen för demokratiska framsteg (NUDP) 6/2 med flera (2011)
Valdeltagande
72% i president- och parlamentsvalet i oktober 2017, 56 procent i presidentvalets andra omgång i december 2017
Kommande val
presidentval 2023, parlamentsval 2023
1. mandat i representanthuset

Källor

Liberia – Utrikespolitik och försvar

Liberia var länge nära förbundet med USA och fick omfattande amerikanskt stöd efter andra världskriget. Politiskt dominerat av amerikaniserade slavättlingar hade landet länge ett relativt begränsat utbyte med sina västafrikanska grannar.

Fakta – försvar

Armén
2 000 man (2017)
Flottan
50 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,3 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,7 procent (2020)

Källor

Liberia – Ekonomisk översikt

Liberia är rikt på naturresurser som vatten, mineraler och skog och har ett klimat som gynnar jordbruk. Ändå är fattigdomen djup och utbredd. Under inbördeskrigen på 1990-talet och i början av 2000-talet ruinerades landet. Jordbruk övergavs och lades i träda, infrastruktur förföll och industrianläggningar förstördes. En viss återhämtning har skett sedan den demokratiskt valda regeringen tillträdde 2006, men den svåra ebolaepidemin 2014–2015 slog också hårt mot ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
633 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
3,6 procent (2021)
Total BNP
3 201 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
39,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
16,8 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
39,2 procent (2020)
Inflation
5,9 procent (2021)
Statsskuldens andel av BNP
61,9 procent (2020)
Utlandsskuld
1 481 miljoner US dollar (2020)
Valuta
liberiansk dollar
Varuexport
543 miljoner US dollar (2019)
Varuimport
934 miljoner US dollar (2019)
Bytesbalans
-0,7 miljarder US dollar (2019)
Varuhandelns andel av BNP
53 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
gummi, timmer
Största handelspartner
Tyskland, USA, Sydafrika, Japan, Kina
Bistånd per person
131 US dollar (2017)

Källor

Liberia – Naturtillgångar och energi

Liberia har goda tillgångar på flera mineraler, bland annat järnmalm, diamanter, guld, bauxit, koppar och nickel. Här finns även tungspat, som används vid färgtillverkning, och kyanit, som används vid tillverkning av eldfasta föremål.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
1 320 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
87,2 procent (2018)

Källor

Liberia – Jordbruk och fiske

Liberia är ett utpräglat jordbruksland och jordbruket står numera för en större andel av landets ekonomi än före krigen, eftersom denna sektor har återhämtat sig snabbare än andra näringsgrenar. Nästan två tredjedelar av befolkningen arbetar inom jordbruket och de flesta odlar för eget bruk. Ris och kassava är de viktigaste matgrödorna.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
39,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
20,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
79,1 procent (2020)

Källor

Liberia – Industri

Industrin är obetydlig och har aldrig svarat för mer än en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP). Sektorn växte dock med i genomsnitt drygt 11 procent om året mellan 2004 och 2013, om än från en mycket låg nivå.