Lesotho
Foto: Shutterstock/razzel

Lesotho

Lesotho är ett litet bergigt land, helt omgivet av Sydafrika. Efter självständigheten från Storbritannien 1966 följde en lång period av politisk turbulens. Först i början av 2000-talet fick landet en demokratiskt vald regering. Trots umbäranden som hungersnöd och fattigdom har befolkningen ökat snabbt de senaste decennierna. Ökningen har nu bromsats upp av hiv-epidemin. Ekonomiskt är Lesotho nästan helt beroende av Sydafrika, där många invånare arbetar.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Januari

  • Premiärministerns fru jagas av polisen

   Premiärminister Tom Thabanes hustru Maesaiah Thabane tycks ha gått under jorden i ett försök att undvika att bli förhörd i en utredning som rör mordet på Thabanes förra fru, Lipolelo Thabane. Landets polischef har anklagat Thabane för att ha varit inblandad när Lipolelo Thabane sköts ihjäl av okända män 2017 (se 6 januari 2020). Utredarna ville även höra Maesaiah Thabane men när hon inte inställde sig hos polisen utfärdade en domstol en order om att hon skulle gripas. Fru Thabane stod dock inte att finna när polisen kom till premiärministerparets bostad för att verkställa ordern.

  • Inget slut skönjes i partibråk

   Maktkampen inom regeringspartiet ABC rullar vidare när premiärminister Tom Thabane och hans anhängare avvisar en invit till fred från en rivaliserande partifraktion. Några dagar tidigare hade Högsta domstolen slagit fast att Thabane gjort fel när han i juni uteslöt vice partiledare Nqota Mahao och fyra andra från partiet (se 14 juni 2019). Genom domslutet fick Mahao och de fyra andra rätt att återta de poster som de valdes till vid partikongressen i februari. Samtidigt ogiltigförklarades de tillsättningar som Thabane gjort på samma poster. Efter segern i domstolen meddelade Mahaos och hans anhängare att de var redo att sluta fred med Thabane men inviten förkastades av Thabanes läger som också underkände domen. 

  • Premiärministern dras in i mordutredning

   Landets polischef Holomo Molibeli anklagar premiärminister Tom Thabane för att vara involverad i mordet på sin förra fru Lipolelo Thabane. Fru Thabane sköts ihjäl av okända män i utkanten av huvudstaden i juni 2017, två dagar före Thabanes installation som regeringschef. Paret låg i skilsmässa sedan 2012. Separationen fördröjdes bland annat av att paret var oeniga om vem som skulle kallas rikes första dam, Lilopelo eller Thabanes dåvarande fästmö Maesaiah som han gifte sig med några månader efter mordet. Polischefen hävdar att han har inspelningar som visar att premiärminister Thabanes mobiltelefon stått i kontakt med en telefon på platsen för mordet. 

 • 2019

  • November

  • Ullexport vållar kaos i parlamentet

   Slagsmål utbryter i parlamentet på grund av en omstridd lag som ger ett kinesiskt företag monopol på uppköp av de viktiga exportvarorna ull och mohair. Sedan 2018 är landets boskapsuppfödare tvungna att sälja dessa produkter till det kinesiska företaget som kritiseras för att betala för lite eller inte alls för varorna. Regeringen förväntades denna dag lägga fram ett förslag om att avskaffa försäljningstvånget. När så inte sker utbryter bråket. Jordbruksministern och en av oppositionsledaren skadas.

  • Reformprocess får beröm

   Sydafrikas president Cyril Ramaphosa besöker Lesotho och uttalar sig uppskattande om den reformprocess som pågår i landet. Reformprocessen initierades av den regionala samarbetsorganisationen SADC år 2015 efter ett antal politiskt grundade våldsdåd (se Augusti 2015). Under oroligheterna fungerade Ramaphosa som medlare mellan de stridande grupperingarna. Sedan dess har en nationell dialog om reformer på ett antal områden pågått med stöd av SADC, EU och FN men än har inga reformer genomförts.     

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0