Lesotho

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/lesotho/

Lesotho är ett litet bergigt kungarike, helt omgivet av Sydafrika. Efter självständigheten från Storbritannien 1966 följde en lång period av politisk turbulens. Först i början av 1990-talet fick landet en demokratiskt vald regering. Ekonomiskt är Lesotho nästan helt beroende av Sydafrika, där många invånare arbetar.

Lesotho – Geografi och klimat

Lesotho är ett bergigt land, bara något större än Småland. Mellan den höga bergskedjan Drakensbergen i öster och Malotibergen och Thaba Putsoa i väster skär Oranjeflodens dalgång.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
30 355 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Sydafrika
Huvudstad med antal invånare
Maseru 201 000 (FN-uppskattning 2018)
Övriga större städer
Mafeteng, Hlotse (Leribe)
Högsta berg
Thabana Ntlenyana (3 482 m ö h)
Viktiga floder
Oranjefloden
Medelnederbörd/år
725 mm
Medeltemperatur/dygn
Maseru 25 °C (jan), 15 °C (juli)

Lesotho – Befolkning och språk

Lesotho har en enhetlig befolkning. De flesta lesothier tillhör bantufolket basotho. I landet finns även små grupper av bantufolken xhosa och zulu samt personer av europeisk eller asiatisk härkom

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
basotho
Antal invånare
2 305 825 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
71 (2020)
Andel invånare i städerna
30 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
26,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
13,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,1 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,0 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
53 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
56 år (2021)
Förväntad livslängd för män
50 år (2021)
Språk
sesotho och engelska är officiella språk

Lesotho – Religion

En stor majoritet av lesothierna är kristna. Den romersk-katolska kyrkan är det enskilt största samfundet. Det finns också en rad protestantiska församlingar i landet, där ibland den anglikanska kyrkan.

Lesotho – Utbildning

Trots att Lesotho är ett fattigt land kan nästan nio av tio vuxna läsa och skriva. Det var i hög grad kristna missionärer som gav invånarna i området en chans till utbildning. Än i dag driver kyrkorna, med bidrag från staten, många av landets skolor.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
81,0 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
93,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,7 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,7 procent (2022)

Lesotho – Sociala förhållanden

Storfamiljen, bygemenskapen och kyrkan utgör de viktigaste sociala nätverken. Sociallagstiftningen är ännu outvecklad. Arbetslösheten är hög och många lever i fattigdom.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
72 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
50,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
20,9 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
57 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
107 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
26 procent (2022)

Lesotho – Kultur

De äldsta kulturyttringar som finns bevarade i Lesotho är klippmålningar från förhistorisk tid vilka skapades av ursprungsbefolkningen san (bushmän). Modernare inslag i kulturen är dans och musik med rötter i den sydafrikanska gruvarbetarkulturen som många lesothier har erfarenhet av.  

Lesotho – Seder och bruk

Lesothiska traditioner är en blandning av gamla inhemska seder och modernt västerländskt inflytande. Att vara generös och gästvänlig är viktigt.

Lesotho – Äldre historia

Lesotho har sedan början av 1800-talet dominerats av folkgruppen sotho, som då trängde undan sanfolket från området och grundade ett kungarike. Under andra halvan av samma århundrade koloniserades riket av britterna som 1884 skapade kronkolonin Basutoland.

Lesotho – Modern historia

Den brittiska kronkolonin Basutoland blev en självständig stat 1966. När det första allmänna valet hölls året innan segrade Basutolands nationella parti (BNP). Partiets ledare Leabua Jonathan dominerade politiken fram till 1986 då han avsattes i en militärkupp. En militärjunta styrde till 1991. År 1993 hölls fria val i vilka Basothos kongressparti (BCP) segrade.

Lesotho – Demokrati och rättigheter

Lesothierna kan fritt utöva sina politiska rättigheter men den politiska situationen är instabil och militärens inblandning har lett till flera politiska kriser. Diskriminering är olagligt men sedvanerätten, som ofta tillämpas, ger inte kvinnor samma rättigheter som män. Korruption är ett problem. 

Lesotho – Inrikespolitik och författning

Lesotho är en monarki och en demokrati med parlamentariskt styre. Det politiska läget är mycket instabilt. I valet 2017 återtog Thomas Thabane makten men tre år senare tvingades han avgå, anklagad för inblandning i en mordskandal. Thabanes partikamrat Moeketsi Majoro tog över fram till valet i oktober 2022 som vanns av det nybildade partiet RFP under ledning av en av landets rikaste affärsmän, Sam Matekane.

Fakta – politik

Officiellt namn
Muso oa Lesotho/ Konungariket Lesotho
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Letsie III
Regeringschef
Sam Matekane (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Revolution för välstånd (RFP) 57, Demokratiska kongressen (DC) 29, Allbasothiskt konvent (ABC) 8, Basothos aktionsparti (BAP) 6, Demokratiska alliansen (AD) 5, Rörelsen för ekonomisk förändring (MEC) 4, Lesothos kongress för demokrati (LCD) 3, Socialistiska revolutionärer (SR) 2, Basothos nationella parti (BNP) 1, övriga 5 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Allbasothiskt konvent (ABC) 48, Demokratiska kongressen (DC) 30, Lesothos kongress för demokrati (LCD) 11, Demokratiska alliansen (AD) 9, Rörelsen för ekonomisk förändring (MEC) 6, Basothos nationella parti (BNP) 5, övriga 8 (2017)
Valdeltagande
drygt 37 procent i valet 2022; drygt 46 procent i valet 2017
Kommande val
parlamentsval 2025

Lesotho – Utrikespolitik och försvar

Lesotho är genom sitt läge starkt beroende av Sydafrika, men relationerna har inte alltid varit problemfria. Den sydafrikanska apartheidpolitiken var länge en källa till spänningar mellan de båda länderna. Sydafrika har också vid flera tillfällen direkt eller indirekt vidtagit åtgärder som har påverkat inrikespolitiken i Lesotho, och det har väckt bittra känslor.

Fakta – försvar

Armén
2 000 man (2022)
Flygvapnet
110 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,29 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,0 procent (2021)

Lesotho – Ekonomisk översikt

Lesotho är litet och isolerat och har begränsade tillgångar, vilket gör det svårt att få igång en robust tillväxt. Beroendet av utvecklingen i det omgivande Sydafrika är stort. Jordbruket är viktigt för befolkningens uppehälle medan textiltillverkning är den viktigaste egna industrin.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 107 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,1 procent (2022)
Total BNP
2 553 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
3,5 procent (2022)
Industrins andel av BNP
24,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
49,6 procent (2022)
Inflation
8,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
57,9 procent (2022)
Utlandsskuld
1 818 miljoner US dollar (2021)
Valuta
loti
Varuexport
1 117 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 924 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
119 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
vatten, vattenkraft, textilier, diamanter
Största handelspartner
Sydafrika, USA
Mottaget bistånd per invånare
78 US dollar (2021)

Lesotho – Naturtillgångar, energi och miljö

De stora mängderna vatten som finns i bergsområdena är landets viktigaste naturtillgång. Vatten, som lesothierna kallar ”det vita guldet”, exporteras till Sydafrika. I Lesotho finns också diamanter av hög kvalitet.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
10 kilo oljeekvivalenter (2007)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
50 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
38 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
4,01 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,87 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 312 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
999 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Lesotho – Jordbruk och industri

Jordbruket är viktigt för lesothiernas försörjning. Det stora flertalet av landets invånare arbetar med att bruka jorden för självhushåll. Inom industrin dominerar tillverkningen av textilier och kläder.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
3,5 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
80,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
1,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
24,9 procent (2022)