Kenya
Under coronapandemin hölls skolorna stängda under nio månader i Kenya. Barn i slumområdet Kibera i Nairobi. Foto: Brian Inganga/TT

Kenya

Till skillnad från många av sin grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi. Landet har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Ett flerpartisystem infördes 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister och kring valen har politiker ofta försökt stärka sin egen ställning genom att underblåsa etniska motsättningar. 

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Oktober

  • Kenyatta pekas ut i läcka om skatteparadis

   President Uhuru Kenyatta och sex medlemmar av hans familj har gömt undan pengar i skatteparadis. Det avslöjas i den så kallade Pandoraläckan som innehåller uppgifter om hur personer och företag använder sig av skatteparadis som Panama och Brittiska jungfruöarna för att slippa betala skatt. För familjen Kenyatta handlar det aktier och andra värdepapper till ett värde av 30 miljoner dollar. Kenyatta sade så sent som 2018 att han hade deklarerat alla sina tillgångar öppet, vilket krävs av personer på höga befattningar inom politiken, enligt kenyansk lagstiftning. Han har i valrörelser lovat att ta krafttag mot korruptionen i landet.

  • September

  • Kenyas ekonomi krympte 2020

   Den kenyanska ekonomin krympte 2020 med 0,3 procent. Det var första gången sedan 1992 som Kenya hade negativ tillväxt. Året innan hade BNP vuxit med över 5 procent. Tillbakagången beror i hög grad på coronapandemin, som lett till att omkring 730 000 arbetstillfällen har försvunnit. Särskilt hårt har den för landet så viktiga turistsektorn drabbats, där har inkomsterna fallit med 44 procent. Byggbranschen har dock expanderat med 11 procent, mycket på grund av flera stora infrastrukturprojekt, som till viss del finansierats av kinesiska pengar.

  • Augusti

  • Appellationsdomstolen underkänner förslag till författningsreform

   Appellationsdomstolen fastställer Högre rättens beslut att ogiltigförklara president Uhuru Kenyattas och Railas Odingas reformprogram för politiken inom ramen för Building Bridges Initiatives (BBI) med hänvisning till att det strider mot författningen (se Maj 2021). Domstolarna säger att det är parlamentet som ska ta initiativ till författningsändringar, inte regeringen. För att en författningsändring ska kunna träda i kraft krävs att den godkänns i en folkomröstning och att två tredjedelar av parlamentsledamöterna stöder förslaget. Regeringen väntas överklaga beslutet till Högsta domstolen, men även om den skulle få rätt där, kommer det att vara för sent för att ändringarna ska hinna träda i kraft före valet i augusti 2022. Dess kritiker ser reformförslaget som ett sätt för Kenyatta att försöka behålla makt, trots att han inte får ställa upp för omval som president. Bedömare ställer sig tveksamma till om pakten mellan Kenyatta och Odinga, som tidigare varit presidenten främsta politiska motståndare, kommer att hålla om reformen inte kan bli av. Det finns även bedömare som menar att etnisk tillhörighet inte kommer att spela samma roll i valet som tidigare, då den inte är lika viktig för de många unga väljarna som den har varit för tidigare generationer. Den ställer högre krav på ekonomin, fler arbetstillfällen och bättre vård.

  • Kenya förlänger coronarestriktioner

   På grund av att antalet fall av covid-19 ökar snabbt förlänger den kenyanska regeringen det nattliga utegångsförbudet i ytterligare 60 dagar. Alla stora möten förbjuds, inklusive politiska sådana, medan bröllop och begravningar får hållas med högst 100 deltagare. Det sker sedan antalet nya fall har ökat med 20 procent under den senaste veckan i minst en tredjedel av landets 47 provinser. Regeringen menar att det beror på att fler invånare struntar i restriktionerna, och flera partier har samlats till stora möten inför valen 2022. Tidigare under månaden har regeringen presenterat ett dokument där det slås fast att statstjänstemän måste vaccinera sig före augusti månads utgång, annars riskerar de disciplinära åtgärder.

  • Kenya ska räkna sina vilda djur

   Kenya har inlett en slags "folkräkning" av antalet vilda djur i ett 50-tal nationalparker och -reservat, men också i privatägda naturskyddsområden och i havet. En rad djurarter hotas av utrotning, bland annat på grund av tjuvjakt, svår torka och ökad konkurrens om utrymme med människor.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0