Kenya

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kenya/

Till skillnad från många av sin grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi. Landet har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Ett flerpartisystem infördes 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister och kring valen har politiker ofta försökt stärka sin egen ställning genom att underblåsa etniska motsättningar. 

Kenya – Geografi och klimat

Kenya ligger vid ekvatorn i östra Afrika och är till ytan en tredjedel större än Sverige. Landskapet är omväxlande. Från kusten stiger landet gradvis till en högplatå i centrala och västra Kenya. Genom platån och hela landet i nord-sydlig riktning går Afrikas stora dalsänka, Great Rift Valley.

Trots att Kenya ligger vid ekvatorn har stora delar av landet ett tempererat klimat, tack vare den höga höjden. Längs kusten är klimatet tropiskt: hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
582 646 km2 (2022)
Tid
svensk + 2 timmar
Angränsande land/länder
Tanzania, Uganda, Somalia, Sydsudan, Etiopien
Huvudstad med antal invånare
Nairobi 4,4 miljoner (2019) 1
Övriga större städer
Mombasa, Eldoret, Ruir, Nakuru och Kisumu
Högsta berg
Mount Kenya (5 199 m ö h), Mount Elgon (4 321 m ö h)
Viktiga floder
Tana, Athi-Galana
Största sjö
Turkanasjön
Medelnederbörd/månad
Nairobi 219 mm (april), 17 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Nairobi 21 °C (mars), 17 °C (juli)
1. Folkräkning i augusti 2019

Kenya – Befolkning och språk

Kenya har ett 40-tal folkgrupper. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största folken: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Motsättningar mellan olika etniska grupper utnyttjas av ledande och har flera gånger lett till våldsamheter. Närmare 40 procent av befolkningen är under 14 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kikuyu drygt 17 %, luhya 14,3 %, kalenjin 13,5 %, luo 11 %, kamba 10 %, kenyanska somalier knappt 6 %, kisii nästan 6 %, mijikenda drygt 5 % samt ett 30-tal andra folkgrupper (folkräkning 2019) 1
Antal invånare
54 027 487 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
94 (2020)
Andel invånare i städerna
29 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
27,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,3 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,4 procent (2022)
Förväntad livslängd
61 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk 2
1. de som deltog i folkräkningen fick själva ange vilken folkgrupp de tillhör. Omkring 183 000 av dem som svarade skrev bara kenyan.
2. därut­över talas ett 40-tal lokala språk

Kenya – Religion

Drygt fyra av fem kenyaner är kristna, medan ungefär var en av tio invånare är muslim. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är tämligen hög.

Kenya – Utbildning

Den åttaåriga grundskolan är formellt obligatorisk. Skolan blev avgiftsfri 2003 och sedan dess får nästan alla barn åtminstone några års skolgång. Läs- och skrivkunnigheten har också ökat rejält. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolenivå, anses hålla hög kvalitet efter afrikanska mått. Under coronapandemin 2020/2021 hölls skolorna  även universitet och högskolor – stängda under långa perioder. Det gällde både statliga och privata skolor.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
82,6 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
80,0 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
31 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,8 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,5 procent (2019)

Kenya – Sociala förhållanden

De sociala klyftorna är stora i Kenya. Omkring två invånare av fem lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Andelen fattiga har minskat gradvis på senare år, för att därefter öka i samband med coronapandemin i början av 2020-talet. Särskilt utsatta är de som bor på landsbygden.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
62 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
32,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
4,0 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
28 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
83 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
23 procent (2022)

Kenya – Kultur

Olika folkslag inom landet har sina språkliga och kulturella särdrag. De stora folkgrupperna – som kikuyu och luo – har en framträdande plats med sina danser, konsthantverk och berättartraditioner. Vid kusten blandar den så kallade swahilikulturen arabiska och muslimska traditioner med inslag från inhemsk afrikansk kultur.

Kenya – Seder och bruk

I Kenya är kollektivet ofta viktigare än individen. Begreppet harambee – ungefär ”alla tillsammans” – är centralt. Det är en tradition som finns hos i princip alla folkgrupper och som handlar om att gemensamma arbetsinsatser och gemensamt ansvar. Sedan landsfadern Jomo Kenyattas dagar har harambee varit något av ett officiellt slagord för landet.

Kenya – Äldre historia

Kenya har under årtusenden varit en knutpunkt under olika folkvandringar. I mötet mellan araber och bantufolk utvecklades den så kallade swahilikulturen som redan på medeltiden bedrev långväga handel. När européer på 1800-talet koloniserade Afrika hamnade Kenya under brittisk kontroll. Vita nybyggare lade beslag på de bördigaste markerna, vilket orsakade starkt missnöje. Det blev grogrund för mau-mau-upproret på 1950-talet. Upproret slogs ned brutalt av britterna men i förlängningen beredde det väg för Kenyas självständighet 1963.

Kenya – Modern historia

Kenya blev självständigt 1963. Befrielsehjälten Jomo Kenyatta styrde landet till sin död 1978, då Daniel arap Moi tog över som president. I valet 2002 förlorade regeringspartiet Kanu för första gången makten och en koalitionsregering bildades med Mwai Kibaki som president. När Kibaki utropades till segrare i valet 2007 utbröt omfattande våldsamheter med etniska förtecken. Trots att han åtalats för inblandning i våldet lyckades Uhuru Kenyatta bli vald till president både 2013 och 2017. Efterträdaren William Rutos valseger 2022 blev omtvistad fastän den slogs fast i domstol.

Kenya – Demokrati och rättigheter

Kenya är sedan 1991 en flerpartidemokrati som regelbundet håller allmänna val. Valen följs ofta av anklagelser om fusk. Korruption är ett stort problem, inte minst inom politiken. Ledande politiker anklagades av ICC för våldsamheter efter valet 2007, men brottsutredningarna lades ned. Det finns en rad förhållandevis frispråkiga medier, men medieklimatet har hårdnat på senare år.

Inrikespolitik och författning

Kenya är en republik där presidenten har stora befogenheter, även om parlamentets ställning stärktes 2010 då landet fick ny författning. Politiken är stökig med ständigt skiftande allianser. I presidentvalet 2022 vann William Ruto, men segern avfärdas av motståndaren Raila Odinga, vilket har resulterat i ett instabilt läge.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Kenya/Jamhuri ya Kenya/Republiken Kenya
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
William Ruto (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förenade demokratiska alliansen (UDA) 140/22, Orangea demokratiska rörelsen (ODM) 83/13), Jubileumspartiet (JP) 27/4, WDM-Kenya 25/3, Förenade demokratiska rörelsen (UDM) 7/2, Nationella kongressen Amani (ANC) 7/0, Ford-Kenya 6/1 och Kenyas afrikanska nationella union (Kanu) 6/0, samt 12 småpartier och i nationalförsamlingen 12 oberoende kandidater. (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Jubileumspartiet (JP) 163/24, Orangea demokratiska rörelsen (ODM) 73/13, WDM-Kenya 22/2, Nationella kongressen Amani (ANC) 13/2, Ford-Kenya 11/2, Kenyas afrikanska nationella union (Kanu) 10/2 med flera. (2017) 2
Valdeltagande
omkring 65 procent i valet i augusti 2022, 78 procent i valet i augusti 2017
1. nationalförsamlingen/senaten
2. nationalförsamlingen/senaten

Kenya – Utrikespolitik och försvar

Kenya har en framträdande roll i Östafrika. I Nairobi finns regionala högkvarter för en rad FN-organ och internationella frivilligorganisationer. Landet samarbetar nära med Tanzania och Uganda och de tre grannländerna ingår numera i en gemensam marknad. Konflikter i övriga grannländer, inte minst Somalia, präglas av intern oro, vilket påverkar relationerna. Förbindelserna med västvärlden är av tradition goda, även om Kenya också har fått kritik för bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna.

Fakta – försvar

Armén
20 000 man (2022)
Flygvapnet
2 500 man (2022)
Flottan
1 600 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,12 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
4,2 procent (2021)

Kenya – Ekonomisk översikt

Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett centrum för finans, IT-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är större och mer varierad än i grannländerna. Turismen är en viktig näringsgren. Tillväxten hålls delvis tillbaka av korruption och beroendet av export av råvaror med pressade världsmarknadspriser. Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 099 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
5,4 procent (2022)
Total BNP
113 420 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
21,2 procent (2022)
Industrins andel av BNP
17,7 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
55,1 procent (2022)
Inflation
7,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
67,9 procent (2022)
Utlandsskuld
41 201 miljoner US dollar (2021)
Valuta
kenyansk schilling
Varuexport
7 545 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
21 571 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-5,7 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
26 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
te, snittblommor, kaffe, oljeprodukter, frukt, grönsaker
Största handelspartner
Uganda, Kina, Indien, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Nederländerna
Mottaget bistånd per invånare
59 US dollar (2021)

Kenya – Naturtillgångar, energi och miljö

Kenyas viktigaste tillgång är bördig jordbruksmark samt naturen och det rika djurlivet som lockar turister. Landet har ganska få mineralfyndigheter. Efter många år av letande efter olja och fossilgas hittades dock oljefyndigheter 2012 och förhoppningar finns om att få igång en lönsam export.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
527 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
171 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
77 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
68 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
80,19 miljoner ton CO2ekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,49 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
19 447 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
37 602 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Kenya – Jordbruk och industri

Jordbruket är stommen i Kenyas ekonomi. Runt tre av fyra kenyaner arbetar med att bruka jorden eller hålla djur, åtminstone på deltid. De flesta är småbrukare, men det finns också drygt 3 000 storjordbruk. Kenya är Östafrikas mest industrialiserade land: Industrisektorn domineras av företag som förädlar jordbruksvaror. 

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
21,2 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
48,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
6,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,7 procent (2022)