Kenya

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kenya/

Till skillnad från många av sin grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi. Landet har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Ett flerpartisystem infördes 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister och kring valen har politiker ofta försökt stärka sin egen ställning genom att underblåsa etniska motsättningar. 

Kenya – Geografi och klimat

Kenya ligger vid ekvatorn i östra Afrika och är till ytan en tredjedel större än Sverige. Landskapet är omväxlande. Från kusten stiger landet gradvis till en högplatå i centrala och västra Kenya. Genom platån och hela landet i nord-sydlig riktning går Afrikas stora dalsänka, Great Rift Valley.

Trots att Kenya ligger vid ekvatorn har stora delar av landet ett tempererat klimat, tack vare den höga höjden. Längs kusten är klimatet tropiskt: hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
582 646 km2 (2022)
Tid
svensk + 2 timmar
Angränsande land/länder
Tanzania, Uganda, Somalia, Sydsudan, Etiopien
Huvudstad med antal invånare
4,4 miljoner (2019) 1
Övriga större städer
Mombasa, Eldoret, Ruir, Nakuru och Kisumu
Högsta berg
Mount Kenya (5 199 m ö h), Mount Elgon (4 321 m ö h)
Viktiga floder
Tana, Athi-Galana
Största sjö
Turkanasjön
Medelnederbörd/månad
Nairobi 219 mm (april), 17 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Nairobi 21 °C (mars), 17 °C (juli)
1. Folkräkning i augusti 2019

Källor

Kenya – Befolkning och språk

Kenya har ett 40-tal folkgrupper. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största folken: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Motsättningar mellan olika etniska grupper utnyttjas av ledande och har flera gånger lett till våldsamheter. Närmare 40 procent av befolkningen är under 14 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kikuyu drygt 17 %, luhya 14,3 %, kalenjin 13,5 %, luo 11 %, kamba 10 %, kenyanska somalier knappt 6 %, kisii nästan 6 %, mijikenda drygt 5 % samt ett 30-tal andra folkgrupper (folkräkning 2019) 1
Antal invånare
54 985 702 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
94 (2020)
Andel invånare i städerna
28 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
28,3 per 1000 invånare (2019)
Mortalitet/dödstal
5,4 per 1000 invånare (2019)
Befolkningstillväxt
2,3 procent (2020)
Fertilitetsgrad
3,4 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,3 procent (2020)
Förväntad livslängd
67 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2019)
Förväntad livslängd för män
64 år (2019)
Språk
swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk 2
1. de som deltog i folkräkningen fick själva ange vilken folkgrupp de tillhör. Omkring 183 000 av dem som svarade skrev bara kenyan.
2. därut­över talas ett 40-tal lokala språk

Källor

Kenya – Religion

Drygt åtta av tio kenyanerna är kristna, medan ungefär var en av tio invånare är muslim. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är tämligen hög.

Kenya – Utbildning

Den åttaåriga grundskolan är formellt obligatorisk. Skolan blev avgiftsfri 2003 och sedan dess får nästan alla barn åtminstone några års skolgång. Läs- och skrivkunnigheten har också ökat rejält. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolenivå, anses hålla hög kvalitet efter afrikanska mått. Under coronapandemin 2020/2021 hölls skolorna  även universitet och högskolor – stängda under långa perioder. Det gällde både statliga och privata skolor.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
80,0 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
31 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
81,5 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
19,0 procent (2018)

Källor

Kenya – Kultur

Olika folkslag inom landet har sina språkliga och kulturella särdrag. De stora folkgrupperna – som kikuyu och luo – har en framträdande plats med sina danser, konsthantverk och berättartraditioner. Vid kusten blandar den så kallade swahilikulturen arabiska och muslimska traditioner med inslag från inhemsk afrikansk kultur.

Kenya – Sociala förhållanden

De sociala klyftorna är stora i Kenya. Omkring två invånare av fem lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Ändå ha andelen fattiga minskat gradvis på senare år, för att därefter öka i samband med coronapandemin i början av 2020-talet. Särskilt utsatta är de kenyaner som bor på landsbygden.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
32 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
4,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
2,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
1,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
61,6 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
32,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
88 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
22 procent (2020)

Källor

Kenya – Seder och bruk

I Kenya är kollektivet ofta viktigare än individen. Begreppet harambee – ungefär ”alla tillsammans” – är centralt. Det är en tradition som finns hos i princip alla folkgrupper och som handlar om att gemensamma arbetsinsatser och gemensamt ansvar. Sedan landsfadern Jomo Kenyattas dagar har harambee varit något av ett officiellt slagord för landet.

Kenya – Äldre historia

Kenya har under årtusenden varit en knutpunkt under olika folkvandringar. I mötet mellan araber och bantufolk utvecklades den så kallade swahilikulturen som redan på medeltiden bedrev långväga handel. När européer på 1800-talet koloniserade Afrika hamnade Kenya under brittisk kontroll. Vita nybyggare lade beslag på de bördigaste markerna, vilket orsakade starkt missnöje. Det blev grogrund för mau-mau-upproret på 1950-talet. Upproret slogs ned brutalt av britterna men i förlängningen beredde det väg för Kenyas självständighet 1963.

Kenya – Modern historia

Kenya blev självständigt 1963. Befrielsehjälten Jomo Kenyatta styrde landet till sin död 1978, då Daniel arap Moi tog över som president. I valet 2002 förlorade regeringspartiet Kanu för första gången makten och en koalitionsregering bildades med Mwai Kibaki som president. När Kibaki utropades till segrare i valet 2007 utbröt omfattande våldsamheter med etniska förtecken. Trots att han åtalats för inblandning i våldet lyckades Uhuru Kenyatta bli vald till president både 2013 och 2017.

Kenya – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Kenya – Demokrati och rättigheter

Kenya är sedan 1991 en flerpartidemokrati som regelbundet håller allmänna val. Valen följs ofta av anklagelser om fusk. Korruption är ett stort problem, inte minst inom politiken. Ledande politiker har åtalats av ICC för våldsamheter efter valet 2007, men åtalen lades ned på grund av brist på bevis. Det finns en rad förhållandevis frispråkiga medier, men medieklimatet har hårdnat på senare år.

Inrikespolitik och författning

Republiken Kenya fick 2010 en ny författning, efter många år av politiska strider om hur den skulle se ut. Den innebar att parlamentet fick större befogenheter samtidigt som presidentens makt begränsades. Samtidigt har politiken fortsatt att vara stökig med ständigt skiftande allianser. 2018 inledde president Uhuru Kenyatta, som suttit vid makten sedan 2013, och hans tidigare ärkerival Raila Odinga ett nära samarbete. Kenyatta stödde Odinga i presidentvalet i augusti 2022 som vanns av hans tidigare samarbetspartner, vicepresident William Ruto. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Kenya/ Jamhuri ya Kenya/Republiken Kenya
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
William Ruto (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Förenade demokratiska alliansen (UDA) 137, Orangea demokratiska rörelsen (ODM) 85, Jubileumspartiet (JP) 29, Demokratiska rörelsen Wiper-Kenya (WDM-K) 24 , oberoende kandidater 12, Nationella kongressen Amani 7, Ford-Kenya 6 (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Jubileumspartiet (JP) 163/24, Orangea demokratiska rörelsen (ODM) 73/13, WDM-Kenya 22/2, Amani-nationalkongressen (ANC) 13/2, Ford-Kenya 11/2, Kenyas afrikanska nationella union (Kanu) 10/2 med flera. I nationalförsamlingen är ett 10-tal mindre partier representerade samt och 14 oberoende ledamöter, i senaten tillkommer två mindre partiet samt en oberoende ledamot. (2017) 2
Valdeltagande
omkring 65 % i valet i augusti 2022, 78 % i valet i augusti 2017,
Kommande val
Parlaments- och presidentval 2027
1. mandaten avser parlamentets underhus; siffrorna är preliminära. I valet till senaten fick Rutos allians Kenya Kwanza 26 mandat och Odingas Azimio La Umoja 21 mandat, enligt preliminära siffror
2. nationalförsamlingen/senaten inklusive 12 respektive 20 nominerade ledamöter

Källor

Kenya – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Kenya – Utrikespolitik och försvar

Kenya har en framträdande roll i Östafrika. I Nairobi finns regionala högkvarter för en rad FN-organ och internationella frivilligorganisationer. Landet samarbetar nära med Tanzania och Uganda och de tre grannländerna ingår numera i en gemensam marknad. Konflikter i övriga grannländer, inte minst Somalia, präglas av intern oro, vilket påverkar relationerna. Förbindelserna med västvärlden är av tradition goda, även om Kenya också har fått kritik för bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna.

Fakta – försvar

Armén
20 000 man (2020)
Flygvapnet
2 500 man (2017)
Flottan
1 600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,1 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,4 procent (2020)

Källor

Kenya – Ekonomisk översikt

Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett centrum för finans, IT-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är större och mer varierad än i grannländerna. Turismen är en viktig näringsgren. Tillväxten hålls delvis tillbaka av korruption och beroendet av export av råvaror med pressade världsmarknadspriser. Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 879 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
5,6 procent (2021)
Total BNP
101 014 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
23,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,4 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
53,6 procent (2020)
Inflation
7,2 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
67,6 procent (2020)
Utlandsskuld
38 194 miljoner US dollar (2020)
Valuta
kenyansk schilling
Varuexport
5 871 miljoner US dollar (2019)
Varuimport
16 554 miljoner US dollar (2019)
Bytesbalans
-5,6 miljarder US dollar (2019)
Varuhandelns andel av BNP
21 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
te, snittblommor, kaffe, oljeprodukter, frukt, grönsaker
Största handelspartner
Uganda, Kina, Indien, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Nederländerna
Bistånd per person
50 US dollar (2017)

Källor

Kenya – Naturtillgångar, energi och miljö

Kenya har ganska få fyndigheter av mineraler. Efter många år av letande efter olja och naturgas hittades dock oljefyndigheter 2012 och förhoppningar finns om att få igång en lönsam export. Landets viktigaste tillgång är bördig jordbruksmark samt naturen och det rika djurlivet som lockar turister.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
527 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
171 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
18 400 tusen ton (2018)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2018)
Andelen energi från förnyelsebara källor
72,3 procent (2018)

Källor

Kenya – Jordbruk och fiske

Jordbruket är stommen i Kenyas ekonomi. Runt tre av fyra kenyaner arbetar med att bruka jorden eller hålla djur, åtminstone på deltid. De flesta är småbrukare, men det finns också drygt 3 000 storjordbruk. Te, kaffe, frukt, grönsaker och snittblommor dominerar exporten.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
23,0 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
48,5 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
6,3 procent (2020)

Källor

Kenya – Industri

Kenya är Östafrikas mest industrialiserade land. Goda transportmöjligheter och en ganska stor privat sektor ger bra förutsättningar. Men industrin är ineffektiv och arbetar ofta inte med full kapacitet. Sektorn domineras av företag som förädlar råvaror från jordbruket.