Kenya

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kenya/

Till skillnad från många av sin grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi. Landet har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Ett flerpartisystem infördes 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister och kring valen har politiker ofta försökt stärka sin egen ställning genom att underblåsa etniska motsättningar. 

Geografi och klimat

Kenya ligger vid ekvatorn i östra Afrika och är till ytan en tredjedel större än Sverige. Landskapet är omväxlande. Från kusten stiger landet gradvis till en högplatå i centrala och västra Kenya. Genom platån och hela landet i nord-sydlig riktning går Afrikas stora dalsänka, Great Rift Valley.

Trots att Kenya ligger vid ekvatorn har stora delar av landet ett tempererat klimat, tack vare den höga höjden. Längs kusten är klimatet tropiskt: hett och fuktigt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
582 646 km2 (2018)
Tid
svensk + 2 timmar
Angränsande land/länder
Tanzania, Uganda, Somalia, Sydsudan, Etiopien
Huvudstad med antal invånare
4,4 miljoner (2019) 1
Övriga större städer
Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret
Högsta berg
Mount Kenya (5 199 m ö h), Mount Elgon (4 321 m ö h)
Viktiga floder
Tana, Athi-Galana
Största sjö
Turkanasjön
Medelnederbörd/månad
Nairobi 219 mm (april), 17 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Nairobi 21 °C (mars), 17 °C (juli)
1. Folkräkning i augusti 2019

Källor

Befolkning och språk

Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Det självständiga Kenya var länge förskonat från allvarliga etniska konflikter, men motsättningar har på senare år urartat i våld. Halva befolkningen är under 19 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kikuyu 17 %, luhya 13,6 %, kalenjin 12,6 %, luo 10,3 %, kamba 9,7 %, övriga 36,7 (folkräkning 2009)
Antal invånare
47 564 296 (2019) 1
Antal invånare per kvadratkilometer
87 (2017)
Andel invånare i städerna
26,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
31,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
5,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,3 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2016)
Förväntad livslängd för män
65 år (2016)
Språk
swahili (kiswahili) och engelska är officiella språk 2
1. Folkräkning i augusti 2019
2. därut­över talas ett 40-tal lokala språk

Källor

Religion

Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Utbildning

Den åttaåriga grundskolan är formellt obligatorisk. Skolan blev avgiftsfri 2003 och sedan dess får nästan alla barn åtminstone några års skolgång. Läs- och skrivkunnigheten har också ökat rejält. Undervisningen, särskilt i gymnasiet och på högskolan, anses hålla hög kvalitet efter afrikanska mått.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
81,8 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
31 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
78,7 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,9 procent (2017)

Källor

Kultur

Olika folkslag inom landet har sina språkliga och kulturella särdrag. De stora folkgrupperna – som kikuyu och luo – har en framträdande plats med sina danser, konsthantverk och berättartraditioner. Vid kusten blandar den så kallade swahilikulturen arabiska och muslimska traditioner med inslag från inhemsk afrikansk kultur.

Massmedier

Mediescenen är förhållandevis livlig i Kenya och den författning som antogs 2010 stärker press- och yttrandefriheten. Men regeringen har därefter kritiserats för nya lagar som begränsar friheten och journalister som rapporterar om känsliga ämnen utsätts för hot, våld och trakasserier.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
18 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
96 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

En majoritet av kenyanerna är sysselsatta inom den så kallade informella sektorn. Många ägnar sig åt odling för självhushåll medan andra arbetar som till exempel hembiträden eller gatuförsäljare, eller med industritillverkning i liten skala.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
18,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Resurserna är ojämnt fördelade i Kenya, mer så än i flertalet grannländer. Nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Den rikaste tiondelen av befolkningen kontrollerar runt 40 procent av tillgångarna.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
31 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
4,7 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
2,5 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
1,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
58,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
29,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
66 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
22 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Kenya är kollektivet ofta viktigare än individen. Begreppet harambee – ungefär ”alla tillsammans” – är centralt. Det är en tradition som finns hos i princip alla folkgrupper och som handlar om att gemensamma arbetsinsatser och gemensamt ansvar. Sedan landsfadern Jomo Kenyattas dagar har harambee varit något av ett officiellt slagord för landet.

Kommunikationer

Transportsystemen i Kenya är förhållandevis effektiva, även om vägunderhållet är eftersatt. Mombasa har den största hamnen på Afrikas östkust, och flygplatsen i Nairobi är en viktig regional knutpunkt.

Äldre historia

Kenya har under årtusenden varit en knutpunkt under olika folkvandringar. I mötet mellan araber och bantufolk utvecklades den så kallade swahilikulturen som redan på medeltiden bedrev långväga handel. När européer på 1800-talet koloniserade Afrika hamnade Kenya under brittisk kontroll. Vita nybyggare lade beslag på de bördigaste markerna, vilket orsakade starkt missnöje. Det blev grogrund för mau-mau-upproret på 1950-talet. Upproret slogs ned brutalt av britterna men i förlängningen beredde det väg för Kenyas självständighet 1963.

Modern historia

Kenya blev självständigt 1963. Befrielsehjälten Jomo Kenyatta styrde landet till sin död 1978, då Daniel arap Moi tog över som president. I valet 2002 förlorade regeringspartiet Kanu för första gången makten och en koalitionsregering bildades med Mwai Kibaki som president. Spänningarna var stora i den brokiga regeringsalliansen och etniska motsättningar kom alltmer upp till ytan. När Kibaki utropades till segrare i valet 2007 utbröt omfattande våldsamheter. Som en följd bildades en samlingsregering där Kibaki fortsatte som president och hans rival Raila Odinga blev premiärminister.

Politiskt system

Republiken Kenya fick en ny författning 2010, efter åratal av politiska strider kring dess utformning. Den innebär bättre maktbalans och ökad decentralisering. Presidentens tidigare långtgående makt har begränsats till förmån för ett nytt tvåkammarparlament och en del maktbefogenheter har flyttats över till 47 nya län med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar. 

Demokrati och rättigheter

Kenya är sedan 1991 en flerpartidemokrati som regelbundet håller allmänna val. Valen åtföljs ofta av anklagelser om fusk. Korruption är ett stort problem, inte minst inom politiken. Ledande politiker har åtalats av ICC för våldsamheter efter valet 2007, men åtalen har lagts ned på grund av brist på bevis. Det finns en rad förhållandevis frispråkiga medier, men medieklimatet har hårdnat på senare år.

Aktuell politik

Uhuru Kenyatta valdes till president 2013 trots att han då stod åtalad för brott mot mänskligheten av en internationell domstol. Åtalet, som senare lades ned, var en följd av våldsutbrottet i samband med valet 2007.  Presidentvalet i augusti 2017 underkändes av Högsta domstolen, som krävde att det skulle göras om. Kenyatta segrade klart i det omval som hölls i oktober samma år och som bojkottades av oppositionen. De politiska spänningarna i landet fortsätter att vara starka, men våren 2018 försonades presidenten med sin främsta politiska rival, Raila Odinga.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Kenya/ Jamhuri ya Kenya
Statsskick
republik, enhetsstat
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Jubileumspartiet (JP) 163/24, Orangea demokratiska rörelsen (ODM) 73/13, WDM-Kenya 22/2, Amani-nationalkongressen (ANC) 13/2, Ford-Kenya 11/2, Kenyas afrikanska nationella union (Kanu) 10/2 med flera. I nationalförsamlingen är ett 10-tal mindre partier representerade samt och 14 oberoende ledamöter, i senaten tillkommer två mindre partiet samt en oberoende ledamot. (2017) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Orangea demokratiska rörelsen (ODM) 93/11, Nationella alliansen (TNA) 86/11, Förenade republikanska partiet (URP) 72/9, WDM-Kenya 25/4, Partiet förenade demokratiskt forum (UDFP) 11/2, Ford-Kenya 9/4 med flera (2013) 2
Valdeltagande
78 % i valet i augusti 2017
Kommande val
Parlaments- och presidentval 2022
1. nationalförsamlingen/senaten inklusive 12 nominerade ledamöter. 47 särskilda platser är vikta för kvinnor.
2. nationalförsamlingen/senaten inklusive 12 respektive 20 nominerade ledamöter

Källor

ICC-rättegångarna efter valet 2007

I samband med att en samlingsregering bildades i Kenya 2008 utlovades en tribunal som skulle utreda det plötsliga utbrottet av våld efter valet i december föregående år, och väcka åtal mot de huvudskyldiga. En kommission tillsattes med uppgift att utreda vad som hänt.

Utrikespolitik och försvar

Kenya har nära samarbete med grannländerna Tanzania och Uganda och ingår numera i en gemensam marknad, med sikte inställt på att bilda en politisk federation. Övriga grannländer präglas av intern oro, vilket påverkar relationerna. Det gäller inte minst Somalia, varifrån stora flyktingströmmar kommer. Kenya gick också in med trupper i Somalia 2011 för att stödja regeringssidan mot islamistiska rörelser som al-Shabaab. Förbindelserna med västvärlden är över lag goda. 

Fakta – försvar

Armén
20 000 man (2017)
Flygvapnet
2 500 man (2017)
Flottan
1 600 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
4,5 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett centrum för finans, IT-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är betydligt större och mer varierad än i grannländerna. Turismen är en viktig näringsgren. Tillväxten hålls till en del tillbaka av utbredd korruption och beroende av export av råvaror med pressade världsmarknadspriser. Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 711 US dollar (2018)
Total BNP
87 908 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,3 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
34,2 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
7,7 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
42,7 procent (2018)
Inflation
5,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
60,1 procent (2018)
Utlandsskuld
26 424 miljoner US dollar (2017)
Valuta
kenyansk schilling
Varuexport
5 792 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
15 994 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 5 018 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
27 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
te, snittblommor, kaffe, oljeprodukter, cement, frukt, grönsaker
Största handelspartner
Uganda, Kina, Indien, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Nederländerna

Källor

Naturtillgångar och energi

Kenya har ganska få fyndigheter av mineraler. Efter många år av letande efter olja och naturgas hittades dock oljefyndigheter 2012 och förhoppningar finns om att få igång en lönsam export. Landets viktigaste tillgång är bördig jordbruksmark samt naturen och det rika djurlivet som lockar turister.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
527 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
171 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
14 287 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
72,7 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket är stommen i Kenyas ekonomi. Runt tre av fyra kenyaner arbetar med att bruka jorden eller hålla djur, åtminstone på deltid. De flesta är småbrukare, men det finns också drygt 3 000 storjordbruk. Te, kaffe, frukt, grönsaker och snittblommor dominerar exporten.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
34,2 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
48,5 procent (2016)

Källor

Industri

Kenya är Östafrikas mest industrialiserade land. Goda transportmöjligheter och en ganska stor privat sektor ger bra förutsättningar. Men industrin är ineffektiv och arbetar ofta inte med full kapacitet. Sektorn domineras av företag som förädlar råvaror från jordbruket.

Utrikeshandel

Kenyas ledande exportvaror är te och snittblommor. Importen, där olja och oljeprodukter dominerar, är dock betydligt större än exporten vilket ger ett ständigt underskott i handelsbalansen.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
5 792 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
15 994 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 5 018 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
27 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
te, snittblommor, kaffe, oljeprodukter, cement, frukt, grönsaker
Största handelspartner
Uganda, Kina, Indien, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Nederländerna

Källor

Turism

Kenya är sedan länge ett av Afrikas mest besökta turistmål. Många lockas av att åka på safari i hopp om att se storvilt i någon av de över 50 nationalparkerna och naturreservaten. Andra söker sig till de vidsträckta stränderna längs kusten. Men det försämrade säkerhetsläget slår hårt mot näringen.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
1 268 000 (2016)
Turistinkomster
1620 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
15,8 procent (2016)

Källor