Kap Verde
Foto: Shutterstock/Samuel Borges Photography

Kap Verde

Kap Verde är en demokratiskt styrd republik. Stabiliteten har gjort denna önation utanför Afrikas västkust till ett av regionens mest utvecklade länder. Invånarna har en relativt hög levnadsstandard, tack vare utländskt bistånd samt inkomster från turism och fiske. Fortfarande bor dock många kapverdier utomlands. Det är följden av en historia med omfattande utvandring på grund av långa perioder av torka och svält.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2020

  • Oktober

  • Kap Verde öppnar sina gränser

   Kap Verde öppnar på nytt sina gränser. För att komma in i landet krävs att besökare kan uppvisa ett pcr-test som visar att hen inte är smittad av covid-19. Flygtrafiken med omvärlden tas upp igen, och det blir tillåtet för fartyg, även kryssningsfartyg, att anlöpa landets hamnar. Fram till nu har Kap Verde haft 6 700 bekräftade fall av covid-19 och 71 människor har avlidit i sjukdomen.

  • Maj

  • Kap Verde häver nödläge

   President Jorges Carlos Fonseca upphäver det nödläge som infördes för att bekämpa smittspridning av det nya coronaviruset. Tidigare har gradvisa lättnader gjorts. Nu tillåter myndigheterna att landets marknader får öppna på nytt, medan stränderna fortfarande ska hållas stängda. Den internationella flygtrafiken ska enligt planerna återupptas i juli. Det är bara ön Santiago, där huvudstaden Praia är belägen, som fortfarande har aktiva fall av covid-19. Sammanlagt har landet haft 390 bekräftade fall av sjukdomen och fyra dödsfall.

  • Mars

  • Första dödsfallet i covid-19 i Kap Verde

   Kap Verde får sitt första dödsfall i covid-19, en brittisk turist som kom till landet den 9 mars och blev sjuk en vecka senare. Ytterligare två fall av covid-19 har rapporterats i Kap Verde, i bägge fallen handlar det om turister som blivit sjuka.

  • Kap Verde stoppar flyg från utlandet

   Kap Verde ställer nu in alla flyg från länder som är hårt drabbade av den pågående corona-pandemin, det gäller såväl Portugal som anra drabbade europeiska länder, USA, Brasilien, Senegal och Nigeria.  Redan den 27 februari avbröts trafiken från Italien. Krisen riskerar att slå hårt mot landet vars ekonomi är beroende av turismen. Ännu har inga fall av sjukdomen covid-19 rapporterats från landet.

 • 2018

  • Mars

  • Avtal om frihandel i Afrika

   Kap Verde är ett av 44 länder som undertecknar ett frihandelsavtal vid Afrikanska unionens toppmöte i Rwanda. Avtalet måste ratificeras på nationell nivå innan frihandelsområdet AFCFTA kan bli verklighet men det ses som ett historiskt viktigt steg mot ökat handelsutbyte inom Afrika.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0