Guinea-Bissau
Foto: Flickr/gaborbasch

Guinea-Bissau

I hundratals år utsattes det område i Västafrika som idag är Guinea-Bissau för hänsynslös portugisisk exploatering. Från 1950-talet bekämpade befrielserörelsen PAIGC kolonialarmén och 1974 erkände Portugal landets självständighet. Befrielserörelsens förmåga att leda en stat visade sig dock begränsad och landet drogs in i en ond cirkel av kupper, revolter och inbördesstrider. Den senaste militärkuppen genomfördes 2012, men 2014 kunde en demokratiskt vald regering ta över styret av landet. Under 2000-talet har latinamerikanska narkotikaligor kunnat utnyttja den svaga staten till att göra landet till en transithamn för kokainleveranser till Europa.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Mars

  • Klart för ny PAIGC-ledd koalitionsregering

   PAIGC:s ledare Domingos Simões Pereira kommer överens med tre små partier om att bilda en koalitionsregering. Den får egen majoritet i nationalförsamlingen men med knapp marginal. I ett gemensamt program lovar partierna att reformera landets författning, stärka säkerheten i landet samt återupprätta den offentliga förvaltningen. Innan processen går vidare måste Högsta domstolen godkänna valresultatet. Enligt en del bedömare betyder maktskiftet att Angola på nytt stärker sitt inflytande i Guinea-Bissau. Och misstankar finns om att en del partier använt medel som man fått via illegal skogsavverkning under sin kampanj. Och med tanke på det stora kokainbeslag som gjordes alldeles innan valdagen, via droghandeln.

  • 800 kilo kokain tas i beslag

   Myndigheterna aviserar att man har tagit nästan 800 kilo kokain i beslag. Det är det största drogbeslaget på tio år, och tyder på att Guinea-Bissau fortfarande spelar en  roll som nav för droghandel mellan Latinamerika och Europa. Fyra män, två nigerianer, en senegales och en guinean, grips. Polisen utreder om några militärer eller högt uppsatta personer än inblandade i smugglingen.

  • PAIGC vinner parlamentsvalet

   Guinea-Bissau går till sist till parlamentsval, där ett 20-tal partier deltar. Det vinns av regeringspartiet Afrikanska självständighetspartiet för Guinea-­Bissau och Kap Verde (PAIGC) som får 46 procent av rösterna och 47 av 102 mandat, följt av Rörelsen för ett demokratiskt alternativ (Madem-G15), som bildats av PAIGC-medlemmar som uteslutits ur partiet, vilket erhåller 27 och Partiet för samhällsförnyelse (PRS) med 21 mandat. Inför valet förekom spekulationer om varifrån PRS och Madem-G15 fått de relativt stora summor pengar som de har spenderat under valrörelsen. Valet genomförs under lugna former och valdeltagandet är högt, nästan 85 procent. FN:s generalsekreterare António Guterres säger före valet att han inte tror att det kommer att lösa de underliggande politiska konflikterna i landet. En förändring mot tidigare är att minst 36 procent av nationalförsamlingens 102 ledamöter måste vara kvinnor. 

 • 2018

  • December

  • Nytt datum för parlamentsvalet: 10 mars

   President José Mário Vaz aviserar att parlamentsvalet, som skulle ha hållits den 18 november, nu kommer att bli av den 10 mars. Han fattar beslutet via ett dekret, efter att ha utsatts för påtryckningar både från FN och flera av grannländerna.

  • Oktober

  • Parlamentsvalet skjuts upp till 2019

   Valkommissionen CNE meddelar att parlamentsvalet skjuts upp från 18 november 2018 till 27 januari 2019. Det sker efter problem med röstregistreringen av väljare. Fram till slutet av oktober har bara ungefär en fjärdedel av alla väljare registrerats. Som skäl anges att CNE inte fått pengar till arbetet i tid och att en del ny valutrustning inte har levererats i tid, men också konflikter mellan valkommissionen, PAIGC och oppositionspartier om när valreformer ska genomföras. 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0