Guinea-Bissau

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/guinea-bissau/

I hundratals år utsattes det område i Västafrika som idag är Guinea-Bissau för hänsynslös portugisisk exploatering. Från 1950-talet bekämpade befrielserörelsen PAIGC kolonialarmén och 1974 erkände Portugal landets självständighet. Men landet drogs snart in i en ond cirkel av kupper, revolter och inbördesstrider. 2014 kunde en demokratiskt vald regering ta över styret av landet, efter den senaste kuppen två år tidigare. Maktstrider kom dock att under flera år förlama det politiska livet.

Geografi och klimat

Guinea-Bissau, som till ytan är något större än Belgien, ligger norr om ekvatorn på Afrikas västkust. Klimatet är hett och fuktigt. Nederbörden är rik över hela landet, men det regnar mest vid kusten. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
36 125 km2 (2018)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Senegal, Guinea
Huvudstad med antal invånare
Bissau 558 000 (uppskattning 2018)
Övriga större städer
Gabú, Bafatá
Viktiga floder
Cachaeau, Mansôa, Geba, Corubal
Medelnederbörd/månad
Bissau 0 mm (maj), 700 mm (aug)
Medeltemperatur/dygn
Bissau 27 °C (juli), 24 °C (jan)

Källor

Befolkning och språk

Över hälften av invånare lever ett traditionellt liv på landsbygden, byggt på självhushållning. På senare år har dock allt fler guineaner, främst unga män, flyttat till de större städerna År 2025 beräknas hela 42 procent av befolkningen bo i Bissau. I hopp om att hitta ett arbete försöker många guineaner också ta sig till grannländerna, Europa eller USA.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
balante, fulani, malinke , mandjako, pepel med flera
Antal invånare
1 861 283 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
66 (2017)
Andel invånare i städerna
42,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
36,6 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,6 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,8 procent (2017)
Förväntad livslängd
57 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
59 år (2016)
Förväntad livslängd för män
56 år (2016)
Språk
portugisiska är officiellt språk, men de flesta talar crioulo, lokala språk som Balante-kentohe, pulaar, mandjak, mandinka, pepel

Källor

Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen och den religiösa toleransen är traditionellt hög. På senare år har dock konflikter med religiösa förtecken blivit vanligare. Ungefär hälften av guineanerna bekänner sig till inhemska traditionella naturreligioner. Men många nästan lika många är muslimer. Det finns också en kristen minoritet.

Utbildning

Barnen börjar den sjuåriga grundskolan vid sex års ålder. Efter en militärkupp 2012 (se Modern historia) var många skolor stängda under nästan ett helt år.  Även därefter hölls många skolor stängda på grund av brist på pengar och en akut och långdragen politisk kris (se Aktuell politik). Krisen har även slagit mot den högre utbildningen.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
70,9 procent (2010)
Antal elever per lärare i grundskolan
52 (2010)
Läs- och skrivkunnighet
45,6 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,2 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,2 procent (2013)

Källor

Kultur

Den guineanska filmregissören Flora Gomes, utbildad i Havanna, har uppmärksammats internationellt. Hans film Republica de Mininus (Barnens republik) från 2012 handlar om ett litet land som styrs av barn sedan alla vuxna har försvunnit.

Arbetsmarknad

Bara en liten del av guineanerna har en formell anställning. De flesta är sysselsatta inom jordbruket, vara merparten odlar mest för eget bruk, eller småskalig handel. Endast några enstaka procent av arbetskraften fanns inom industrin. Arbetslösheten och undersysselsättningen är hög, men det finns ingen officiell statistik över hur många som saknar arbete.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,1 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
7,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Större delen av befolkningen lever på landsbygden under knappa förhållanden. Sedan början av 1990-talet har de sociala klyftorna vidgats och enligt FN:s livsmedelsprogram WFP lever drygt två tredjedelar av befolkningen på mindre än två dollar om dagen. Periodvis har det rått brist på mat, något som i hög grad drabbar kvinnor och barn.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
54 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
3,5 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,4 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,9 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
69,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
20,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
39 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
14 procent (2018)

Källor

Kommunikationer

Vägnätet är dåligt skick och under regnperioden går många vägar inte att använda. De bästa vägarna finns i den norra delen av landet och förbinder Guinea-Bissau med Senegal. I söder är vägarna betydligt sämre. Den viktgaste hamnen ligger i Bissau.

Äldre historia

Det område som numera utgör Guinea-Bissau var historiskt en del av de mäktiga rikena Ghana och Mali. På 1400-talet anlände portugisiska sjöfarare som, med hjälp av malinke-folket, handlade med slavar. Först på 1800-talet började portugiserna på allvar att kolonisera området, men mötte hårt motstånd från den inhemska befolkningen. 1974 blev Guinea-Bissau en självständig stat efter ett elva år långt befrielsekrig.

Modern historia

Efter ett elva år långt befrielsekrig hade Guinea-Bissau blivit en självständig stat 1974, men redan från början hopade sig problemen. Ekonomin var i kris och stor oro rådde inom politiken. Läget förbättrades inte av att flerpartidemokrati infördes i början av 1990-talet. Inbördeskrig rasade i landet 1998–1999. Presidentval hölls 1999 och 2005 men ingen av dem som valdes då kunde sitta mandatperioden ut: Kumba Yalá avsattes i en oblodig kupp 2003, och João Bernardo Vieira mördades 2009. Militären tog på nytt makten 2012, men två år senare hölls nya demokratiska val.

Politiskt system

Även om flera val har hållits i Guinea-Bissau sedan 1990-talet har det demokratiska systemet stora brister, inte minst på grund av militärens inblandning i politiken. De militärer som genomförde kupper 1999, 2003 och 2012 lämnade dock över makten till civila regeringar. 

Demokrati och rättigheter

Det demokratiska systemet i Guinea-Bissau har stora brister. Landet har skakats av flera kupper, den senaste 2012. Men även om flera allmänna val har hållits sedan dess har det politiska livet periodvis gått i stå på grund av en maktkamp mellan presidenten och stora delar av hans eget parti. Korruption är ett stort problem, vilket förvärras av den narkotikasmuggling som går via Guinea-Bissau. Rättssäkerheten har stora brister.

Aktuell politik

Ända sedan självständigheten 1974 har Guinea-Bissaus historia präglats av politiskt kaos med militärkupper och kuppförsök. Efter den senaste kuppen 2012 drog de flesta stora biståndsgivare drog in sitt stöd till landet, vilket slog hårt mot den redan bräckliga ekonomin. Efter att ha skjutits upp flera gånger kunde demokratiska val hållas i april 2014. Afrikanska självständighetspartiet för Guinea-Bissau och Kap Verde (PAIGC) blev största parti och dess kandidat José Mario Vaz utsågs till president. Men motsättningar inom PAIGC ledde 2015 till en svårlöst kris som under flera år har lamslagit det politiska livet. Förhoppningen var att ett nytt presidentval i slutet av 2019 skulle bidra till att lösa krisen, men det politiska läget förblev låst.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republica da Guiné-Bissau/ Republiken Guinea-Bissau
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Umaro Sissoco Embaló (2020–) 1
Regeringschef
oklart vem som är landets premiärminister 2
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Afrikanska självständighetspartiet för Guinea-Bissau och Kap Verde, PAIGC (47), Rörelsen för ett demokratiskt alternativ, Madem-G15 (27), Partiet för samhällsförnyelse, PRS (21), Samling för folkets enhet-Guinea-Bissau Demokratiska parti, APU-PDGB (5), övriga (2) (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Afrikanska självständighetspartiet för Guinea-Bissau och Kap Verde, PAIGC (55), Partiet för samhällsförnyelse, PRS (41), övriga (4) (2014)
Valdeltagande
knappt 85 % i parlamentsvalet 2019, 90 % i presidentvalets första omgång 2014, 78 % i den andra omgången)
Kommande val
presidentval 2024, parlamentsval 2023
1. han underkänns dock av parlamentet, som utser talmannen Cipriano Cassamá till interimspresident. Cassamá avgår dock den 1 mars 2020
2. Nuno Gomes Nabiam utses i slutet av februari 2020 som regeringschef av president Umaro Sissoco Embaló, men det är oklart om utnämningen är giltig. Aristides Gomes menar att han fortfarande är premiärminister

Källor

Utrikespolitik och försvar

Guinea-Bissaus utrikespolitik påverkas i hög grad av landets behov av att hålla sig väl med utländska biståndsgivare. EU, olika FN-organ och flera europeiska länder, framför allt den gamla kolonialmakten Portugal, har länge tillhört de viktigaste givarna. På senare år har dock kontakterna med Kina, Angola och Brasilien ökat i betydelse.

Fakta – försvar

Armén
4 000 man (2017)
Flygvapnet
100 man (2017)
Flottan
350 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,7 procent (2015)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
7,0 procent (2015)

Källor

Ekonomisk översikt

Guinea-Bissaus viktigaste näring är jordbruket, men de flesta av invånarna odlar mest för eget bruk. Exportsektorn är liten och domineras nästan helt av cashew­nötter, vilket gör landet sårbart för variationer i världsmarknadspriserna. Staten får en betydande del av sina inkomster från försäljning av fiskelicenser till främst EU.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
778 US dollar (2018)
Total BNP
1 458 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,8 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
47,5 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,5 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
34,8 procent (2018)
Inflation
-2,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
64,3 procent (2018)
Utlandsskuld
328 miljoner US dollar (2017)
Valuta
västafrikansk franc
Varuexport
339 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
291 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
4 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
46 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
cashewnötter, frukt, råolja, fisk
Största handelspartner
Indien, Portugal, Singapore, Vietnam

Källor

Naturtillgångar och energi

Gruvnäringen i är i sin linda, men långtgående planer finns på att bryta bauxit (som är råvara till aluminium), fosfat och guld. Utländska bolag söker även efter olja, ilmenit samt ädelstenar som zirkon. För sin elförsörjning är landet nästan helt beroende av importerad olja. Få hushåll har dock tillgång till el.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
62 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
271 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
86,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Guinea-Bissau har en jordmån och ett klimat som lämpar sig för jordbruk. Ris, som är den främsta basgrödan, odlas framför allt i Tombali­regionen i söder. Andra viktiga matgrödor är kassava, matbananer, bönor, sötpotatis, jams, hirs, jordnötter, sockerrör och tropiska frukter. Exportgrödorna cashewnötter och bomull odlas främst av småbönder i nordöst.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
47,5 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
58,0 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn är liten och sysslar främst med förädling av trävaror och livsmedel samt tillverkning av byggmaterial och textilier.

Utrikeshandel

Guinea-Bissau har vanligtvis ett betydande underskott i handeln med omvärlden. Även underskotten i bytesbalansen är stora. Den viktigaste exportvaran är cashewnötter som svarade för omkring 82 procent av exportinkomsterna 2010. Även bomull, jordnötter, hudar, skinn, timmer, fisk och skaldjur exporteras i liten skala. Exporten av fisk har ökat under 2000-talet.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
339 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
291 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
4 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
46 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
cashewnötter, frukt, råolja, fisk
Största handelspartner
Indien, Portugal, Singapore, Vietnam

Källor

Turism

Turismen skulle kunna bli en viktig inkomstkälla, men det osäkra läget hämmar en sådan utveckling. Bijagosarkipelagen, med dess orörda stränder, skulle kunna bli ett attraktivt turistmål. Viss verksamhet med djuphavsfiske och dykning finns där. Även Bolama, som var huvudstad under kolonialtiden, anses kunna locka turister.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
43 800 (2015)
Turistinkomster
17 300 000 US dollar (2015)
Turistinkomsternas andel av exporten
6,0 procent (2015)

Källor