Framväxten

WHOs stadga trädde i kraft den 7 april 1948, då den ratificerades av 26 regeringar, däribland Sveriges. Detta datum har därefter firats som Världshälsodagen. Frågor som tidigt stod i centrum var kampen mot infektionssjukdomar och för bättre mödra- och barnhälsovård. Under 1950-och 1960-talen handlade WHOs arbete mest om att finna medicinska lösningar för att bekämpa sjukdomar. Då inleddes till exempel de första internationella vaccinationskampanjerna.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0