WHO

https://www.ui.se/landguiden/internationella-organisationer/who/

Världshälsoorganisationen (WHO) verkar för människors välmående och sysslar med frågor som rör medicinsk forskning, sjukdomar som hiv och tbc, pandemier och samordning av biståndsinsatser vid humanitära kriser.

WHO – Inledning

Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) är FN:s fackorgan för hälsofrågor. Organisationens mål är att verka för att alla människor ska kunna vara så friska som möjligt. God hälsa är enligt WHO:s stadga en grundläggande rättighet och organisationen ser hälsofrågor som avgörande för fred och säkerhet i världen.

Världshälsoorganisationen

Fullständigt namn: Världshälsorganisationen/World Health Organization

Grundad år: 1948

Högste ledare: generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Medlemmar: 194 stycken: alla FN-medlemmar utom Liechtenstein, samt två nyzeeländska territorier

WHO:s hemsida

WHO – Framväxten

WHO:s stadga trädde i kraft den 7 april 1948, då den ratificerats av 26 regeringar, däribland Sveriges. Detta datum har därefter firats som Världshälsodagen. Sedan starten har antalet medlemmar successivt växt och i dag är nästan alla världens länder medlemmar i WHO.

Världshälsoorganisationen

Fullständigt namn: Världshälsorganisationen/World Health Organization

Grundad år: 1948

Högste ledare: generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Medlemmar: 194 stycken: alla FN-medlemmar utom Liechtenstein, samt två nyzeeländska territorier

WHO:s hemsida

WHO – Uppbyggnaden

WHO:s styrande organ är världshälsoförsamlingen som sammanträder i maj varje år, vanligen i organisationens huvudkontor i Genève. WHO har också en styrelse som bland annat ska se till att församlingens beslut verkställs, samt ett sekretariat som samordnar verksamheten.

Världshälsoorganisationen

Fullständigt namn: Världshälsorganisationen/World Health Organization

Grundad år: 1948

Högste ledare: generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Medlemmar: 194 stycken: alla FN-medlemmar utom Liechtenstein, samt två nyzeeländska territorier

WHO:s hemsida

WHO – Verksamheten

WHOs verksamhet omfattar ett brett spektrum av områden och åtgärder som är indelade i olika så kallade program. WHO arbetar på två nivåer: dels med att dra upp riktlinjer för internationellt hälso- och sjukvårdsarbete, dels med att konkret stödja hälsoarbetet i medlemsländerna.

Världshälsoorganisationen

Fullständigt namn: Världshälsorganisationen/World Health Organization

Grundad år: 1948

Högste ledare: generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Medlemmar: 194 stycken: alla FN-medlemmar utom Liechtenstein, samt två nyzeeländska territorier

WHO:s hemsida