Unesco
Fot: Shutterstock/EQRoy

Unesco

Unesco arbetar för att skapa förutsättningar för fred och säkerhet genom internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur, kommunikation och information. FN-organet gör bland annat insatser för läs- och skrivkunnighet, forskning och press- och informationsfrihet, samt för att skydda världens kultur- och naturarv.

Unesco

Fullständigt namn: FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Grundad: år 1945 

Högsta ledare: generaldirektör Audrey Azoulay (2017–)

Medlemmar:  194 stycken: däribland alla FN-medlemmar utom Israel och Liechtenstein, samt Palestina och två nyzeeländska territorier

Hemsida: Unescos hemsida 

Varukorg

Totalt 0