Unesco
Fot: Shutterstock/EQRoy

Unesco

Unesco arbetar för att skapa förutsättningar för fred genom internationellt samarbete. Detta sker genom utbildning, vetenskap, kultur och massmedier. Aktuella frågor inkluderar insatser för läs- och skrivkunnighet, forskning, press- och informationsfrihet, skydd för världens kultur- och naturarv.

Varukorg

Totalt 0