Opec – Framväxten

Opec tillkom som ett svar på ett antal oljeproducerande länders missnöje med de utländska oljebolag som kontrollerade deras oljetillgångar. I ett tidigt skede, då oljefyndigheter upptäckts i många av dagens Opecländer, var många fortfarande utländska kolonier, och utländska oljebolag lyckades skaffa sig stora koncessioner som gav dem tillstånd att utvinna oljan.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0