OECD
Foto: 360b/Shutterstock

OECD

OPEC (De oljeexporterande ländernas organisation/Organization of the Petroleum Exporting Countries) grundades 1960 i syfte att samordna medlemsländernas oljepolitik samt bedriva forskning. Högste ledare är generalsekreterare Abdalla Salem El-Badri som tillträdde år 2007. Organisationen behandlar aktuella frågor som hantering av nuvarande resurser och strategier inför framtiden. OPEC har idag 13 medlemsländer.

Varukorg

Totalt 0