Nordiskt samarbete
Foto: Sekreteriatet för nordiskt samarbete/Flickr

Nordiskt samarbete

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är regionens främsta organ för samarbete över nationsgränserna. Eftersom dessa organ samverkar i hög grad har de lagts under samma rubrik i denna databas. Nordiska Rådet utgörs av 87 parlamentariker från Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Island. Organisationen grundades år 1952 i syfte att främja samarbete mellan de nordiska länderna. President Henrik Dam Kristensen tillträdde år 2016. Nordiska Ministerrådet består av ministrar från de fem nordiska länderna samt representanter för Grönland, Färöarna och Åland. Rådet bildades 1971 för att liksom Nordiska rådet verka för nordiskt samarbete. Generalsekreterare Dagfinn Hoybråten tillträdde år 2013. Till de båda organisationernas aktuella frågor hör ekonomi, näringsliv, utbildning, forskning, kultur, medier, lag och rätt, miljö och natur, välfärd och jämställdhet samt utrikespolitiskt samarbete.

Nordiska rådets hemsida.

Varukorg

Totalt 0