ILO
Foto: Shutterstock /Martin Good

ILO

Internationella arbetsorganisationen, ILO, är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO grundades 1919 i syfte att förbättra förhållandena för arbetstagare världen över och därigenom bidra till höjd levnadsstandard och social rättvisa. FN-organet arbetar bland annat med frågor som rör barnarbete, följder av globaliseringen och social rättvisa. Nästan alla världens länder är medlemmar i ILO.

Varukorg

Totalt 0