ILO
Foto: Shutterstock /Martin Good

ILO

ILO (Internationella arbetsorganisationen/International Labour Organization) grundades år 1919 i syfte att förbättra förhållandena för arbetstagare världen över och därigenom bidra till höjd levnadsstandard och social rättvisa. Till dess aktuella frågor hör insatser mot barnarbete, följder av globaliseringen och social rättvisa. Generaldirektör Guy Ryder tillträdde år 2012. ILO har 183 medlemsländer.

ILOs hemsida hittar du här.

Varukorg

Totalt 0