Migranters rättigheter i fokus för FN

2017 fanns det 258 miljoner migranter i världen. Antalet motsvarar världens femte största land och mycket tyder på att siffran kommer att öka. Globalt sitter länderna fast i ett dilemma utan ett globalt ramverk.

Migrationspolitik är ett hett debattämne. Aldrig tidigare har så många människor varit på flykt, men migration omfattar även t.ex. utbytesstudenter och arbetskraftsinvandrare. 2017 fanns det 258 miljoner migranter i världen och mycket tyder på att antalet kommer att öka. Forskning visar att migrationen i bästa fall gynnar såväl migranterna själva, som de länder som de lämnar och de länder som tar emot dem. Men det saknas ännu ett internationellt regelverk. Ett sådant ska utarbetas vid FN:s första världskonferens om migration som hålls i Marocko i slutet av 2018.

Nr 3 2018, Författare: Lisa Pelling

Tips till lärare
Instuderingsfrågor i PDF

Läs mer om att prenumerera på Världspolitikens Dagsfrågor.

Varukorg

Totalt 0