Maktskifte i klimatpolitiken? Nya roller för länderna i syd

Det som har hänt sedan klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 är att länderna i det s k syd har fått mer att säga till om. Samtidigt är det också i syd, framför allt i Kina och Indien, som utsläppen av växthusgaser har ökat mest på senare år.

Temperaturen på jorden stiger och om inget görs kommer allt fler människor att drabbas av de svåra problem som följer i klimatförändringarnas spår – i form av stigande havsnivåer, extrema vädermönster, översvämningar och ökenspridning. I höst samlas världens länder på nytt, denna gång i Paris, för att försöka enas om åtgärder för att begränsa temperaturökningarna, vilket är en minst sagt svår uppgift. 

I detta nummer av Världspolitikens Dagsfrågor analyseras läget inför Parismötet. Vi gör också nedslag i enskilda länder för att se hur de hanterar sina klimatproblem. 

Nr 7-8 2015, Författare Gunilla Reischl, Jonas Hellman, Ylva Lindahl, Mathias Fridahl, Karl Hallding, Johan Larnefeldt, Gunnar Sjöstedt

Tips till lärare

Instuderingsfrågor som pdf

Varukorg

Totalt 0