Karl Gustafsson

Karl Gustafsson

Seniorforskare

Karl Gustafsson är professor i internationella relationer och seniorforskare vid UI:s Asienprogram. Karls forskning behandlar teorier om internationell politik, internationell säkerhet, internationella relationer i Östasien, inklusive hur krigsminnen påverkar relationerna mellan Japan och Kina.

Hans artikel ‘Memory Politics and Ontological Security in Sino-Japanese Relations’ belönades med Wang Gungwu-priset för bästa artikel publicerad i Asian Studies Review under 2014 och hans avhandling belönades med Högskoleföreningen i Stockholms pris för bästa avhandling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet 2011.

Karl har erhållit flera forskningsanslag, inklusive ett fyraårigt anslag från Vetenskapsrådet för ett forskningsprojekt om ursäkter och erkännande inom internationell politik, samt ytterligare ett fyraårigt anslag för ett projekt om kunskap, minne och makt på internet, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Karl har tidigare varit postdoktor vid Lunds universitet och gästforskare vid Tokyo universitet, Osaka universitet, Keio universitet, Academia Sinica samt vid Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) i Köpenhamn.

Sedan han kom till UI i september 2013 har han publicerat peer-review-granskade artiklar i tidskrifter som till expempel International Studies Quarterly, European Journal of International Relations, Contemporary Security Policy, International Relations, Cambridge Review of International Affairs, Journal of International Relations and Development, Survival, European Political Science, Memory Studies, Review of International Studies, Cooperation and Conflict och Pacific Review.

Expertområden

IR-teori, minnespolitik, säkerhet, makt, Kina, Japan

Publikationer i urval

Identity change, anxiety and creativity: How 19th century Japan sought to leave Asia and become part of the West

The Limitations of Strategic Narratives: The Sino-American Struggle Over the Meaning of COVID-19

The Politics of Emotions in International Relations: Who gets to feel what, whose emotions matter, and the “history problem” in Sino-Japanese relations

Why is anxiety’s positive potential so rarely realised? Creativity and change in international politics

Returning to the Roots of Ontological Security: Insights from the existentialist anxiety literature

Understanding the persistence of history-related issues in Sino-Japanese relations: From memory to forgetting

International reconciliation on the Internet? Ontological security, attribution and the construction of war memory narratives in Wikipedia

Varukorg

Totalt 0