Litauen: Tio år i högsta serien

För Litauen blev inträdet i EU (och Nato) för tio år sedan en tydlig symbol för att landet åter tillhör den europeiska familjen. Sedan dess har banden mellan Litauen och unionen fördjupats ytterligare, inte minst ekonomiskt. Men för Litauen och de andra baltiska staterna innebär EU- och Natomedlemskapen också en säkerhetspolitisk trygghet, vilket visat sig extra viktigt i Ukrainakrisens spår.

  I detta nummer av Världspolitikens Dagsfrågor analyserar Påhl Ruin vad EU-medlemskapet betytt för Litauen. Det handlar om allt från hur den stora utvandringen till andra EU-länder påverkat landet till hur den litauiska textilindustrin nått framgångar på den europeiska marknaden. Men också om den friktion som uppstått mellan EU, som drivit på när det gäller mänskliga rättigheter, och kyrkan och andra konservativa krafter i Litauen som vill värna traditionella familjevärderingar.

Nr 6 2014, Författare Påhl Ruin

Tips till lärare

Instuderingfrågor som pdf

Varukorg

Totalt 0