Kampen mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter – så mobiliserar konservativa och nationalister
Foto: Amanda Andrade-Rhoades/AP

Kampen mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter – så mobiliserar konservativa och nationalister

Frågor om genus, sexuella och reproduktiva rättigheter och om kvinnans plats i samhället används som verktyg för att vinna väljare och skapa opinion. Det är frågor som både kan positionera ett land på den geopolitiska kartan och hjälpa politiker att vinna nationella val. Så hur funkar det här? Och vilka effekter har det här på samhället?

Medverkande:

Jennifer Bergman, forskningssamordnare på UI och programsamordnare på UI:s program för global politik och säkerhet.

Emil Edenborg, associerad forskare vid UI:s program för global politik och säkerhet och biträdande lektor på Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet.

Redaktör och programledare: Jonas Löfvenberg

Fördjupa dig

138484

Internationella normer – så fungerar de och så påverkar de världen

Utblick

Utöver staters strävan efter självbevarande och egen vinning så är normer en viktig komponent i världspolitiken. Men vad är internationella normer egentligen? Hur uppstår de? Och vad har de för faktisk inverkan på internationella relationer och olika globala händelseförlopp?

Lyssna här

138486

Populism – folket, eliten och demokratin

Utblick

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. Men hur ska man förhålla sig till det här sättet att agera och tänka? Vad spelar kunskap och ny teknik för roll för populismens tillväxt? Och hur påverkar den egentligen demokratin?

Lyssna här

Varukorg

Totalt 0