Hur ledare väljs och idéer smittar
Bild: Shutterstock

Hur ledare väljs och idéer smittar

I ett alltmer högljutt flöde av information översköljs vi av nyheter, politiska slagord och utspel. Och för den som följer utländsk politik kan det verka som att man känner igen både retorik och karaktärsdrag hos politiska ledare från olika länder. Men sprider sig politiska idéer över nationsgränser så lätt och hur går det i så fall till? Vad spelar den nya tekniken för roll? Och kan internationella trender påverka hur partier väljer sina ledare?

Medverkande: 

Nicholas Aylott, programchef på UI:s Europaprogram.

Amna Handzic, programsamordnare vid UI:s Europaprogram.

Programledare och redaktör: Jonas Löfvenberg

Fördjupa dig

137423

Populism – folket, eliten och demokratin

Utblick

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. Men hur ska man förhålla sig till det här sättet att agera och tänka? Vad spelar kunskap och ny teknik för roll för populismens tillväxt? Och hur påverkar den egentligen demokratin?

Lyssna här

137436

Problemet med tillväxt

Utblick

Politiker och makthavare pratar ofta om tillväxt som något som alltid skapar mer arbetstillfällen och som med några justeringar ska göra omställningen till ett grönare samhälle inte bara möjlig, utan även lönsam. Men fungerar det egentligen? Är tillväxt alltid eftersträvansvärt? Och om allt alltid ska växa kommer inte resurserna någon gång ta slut?

Lyssna här

Varukorg

Totalt 0