Problemet med tillväxt
Foto: Henrik Montgomery/TT

Problemet med tillväxt

Politiker och makthavare pratar ofta om tillväxt som något som alltid skapar mer arbetstillfällen och som med några justeringar ska göra omställningen till ett grönare samhälle inte bara möjlig, utan även lönsam. Men fungerar det egentligen? Är tillväxt alltid eftersträvansvärt? Och om allt alltid ska växa kommer inte resurserna någon gång ta slut?

Det här är ett avsnitt i vår serie Inblick där vi tittar närmare på de begrepp och idéer som utgör byggstenarna i internationell politik och internationella relationer.

Medverkande: 

Mikael Malmaeus, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Victoria Veres, associerad medarbetare till programmet för Global politik och säkerhet vid UI, nationalekonom med inriktning på utvecklingsekonomi och journalist som skrivit om utvecklingsfrågor i över 20 år

Programledare och redaktör: Jonas Löfvenberg

Fördjupa dig

128390

Internationella normer – så fungerar de och så påverkar de världen

Inblick

Utöver staters strävan efter självbevarande och egen vinning så är normer en viktig komponent i världspolitiken. Men vad är internationella normer egentligen? Hur uppstår de? Och vad har de för faktisk inverkan på internationella relationer och olika globala händelseförlopp?

Lyssna här

128392

Fred – olika sätt att se på den och hur vi får den att bestå

Inblick

Fred är ett begrepp som de flesta nog har en relation till eller en uppfattning om vad det innebär. Men vid en närmre titt så blir det faktiskt fort lite komplicerat. I det här avsnittet i vår serie Inblick reder vi ut vad det finns för olika typer av fred, hur man kan upprätthålla dessa och hur har synen på detta tillstånd förändrats under historien.

Lyssna här

Varukorg

Totalt 0