Transparency International

Den ideella organisationen Transparency International (TI) arbetar förebyggande mot korruption, främst genom kunskapsspridning. TI har sitt högkvarter i Berlin men har över 100 nationella avdelningar, däribland Transparency International Sverige. TI framställer ett årligt index som mäter korruption i offentlig förvaltning som den upplevs av utfrågade experter och näringslivsföreträdare, genom ett poängsystem från 0 till 100, sammanställt utifrån ett drygt tiotal andra organisationers undersökningar. Bland sådant som utvärderas finns transparens (genomsynlighet), styrkan i statliga institutioner samt politiska, medborgerliga och ekonomiska rättigheter. Indexet har publicerats årligen sedan 1995, senast i januari 2024.

Varukorg

Totalt 0