sharia

Religiös lag enligt islam kallas sharia. Vissa rättsregler framgår klart av Koranen, andra kräver uttydning av texten. Sharia kan också bygga på hadither, berättelser om hur profeten Muhammed agerade som föredöme och om hans syn på rätt och fel. Olika rättsskolor har utvecklats. Deras tolkningar kan skilja sig åt liksom bedömningar av vilket källmaterial som är pålitligt.

Varukorg

Totalt 0