Reportrar utan gränser

Den ideella organisationen Reportrar utan gränser (RUG, på franska Reporters sans frontières, RSF) publicerar ett pressfrihetsindex årligen (senast i maj 2024), baserat på en enkät riktad till experter samt en sammanställning av faktiska attacker mot medieföreträdare. Världens länder delas in i fem kategorier som speglar situationen för pressfriheten: bra (8 länder), tillfredsställande (37), problematisk (50), svår (49) och mycket allvarlig (36). RUG bildades 1985 och har sin bas i Frankrike samt kontor i ett tiotal andra länder, däribland Sverige. Kategorier som utvärderas i enkäten är mångfald, oberoende, självcensur, lagstiftning, genomsynlighet, infrastruktur och övergrepp.

Varukorg

Totalt 0