offshore

betyder ”utanför kusten”, används om exempelvis oljeborrning till havs men också bildligt om finansverksamhet som bedrivs i ett land utan egentlig anknytning till landets ekonomi, vanligen av skatteskäl

Varukorg

Totalt 0