kontinentaleuropeisk rätt

kontinentaleuropeisk rätt ("civil law" på engelska) bygger på att rättsregler är systematiserade i lagtexter. Motsatsen är angloamerikansk rätt ("common law) där rättspraxis (eller prejudikat, alltså hur det tidigare har dömts i liknande mål) till stor del används som vägledning inom rättssystemet. De flesta länder i världen har rättssystem som i huvudsak utgår från den ena traditionen men det finns ofta inslag även av den andra.

Varukorg

Totalt 0