IFS

Internationella fackliga samorganisationen (IFS, på engelska International Trade Union Confederation, Ituc) är en samarbetsorganisation för demokratiska fackliga centralorganisationer. I IFS ingår svenska LO, TCO och Saco. IFS sammanställer varje år ett globalt rättighetsindex med fem kategorier som grupperar länder som präglas av: sporadiska, upprepade, regelbundna eller systematiska kränkningar av rättigheter; eller av att inte ha några garantier för rättigheter alls.

Varukorg

Totalt 0