ICJ

Internationella domstolen (International Court of Justice) avgör tvister mellan FN:s medlemsstater. ICJ ska inte blandas ihop med Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som åtalar individer för krigsbrott. Båda domstolar har sitt säte i Haag.

Varukorg

Totalt 0